Publicatie-
datum:

26 augustus 2020

Publicatiedatum: 26 augustus 2020
Onderwijs en samenleving

In samenwerking met het ministerie van OCW heeft de vereniging van leerplichtambtenaren, Ingrado, een stappenplan opgesteld voor het opstarten van handhavend optreden door de leerplichtambtenaar. In dit stappenplan staat beschreven in welke situaties handhaving vanaf nu weer mogelijk is.

Uitgangspunt voor de zomervakantie was dat er niet handhavend werd opgetreden, tenzij na onderzoek van de leerplichtambtenaar blijkt dat er sprake was van luxe verzuim of absoluut verzuim. Er was geen handhaving voor kinderen met een kwetsbare gezondheid of als zij familieleden hebben met een kwetsbare gezondheid. Ook voor gezinnen waarbij angst voor het coronavirus een rol speelt werd er niet gehandhaafd op de leerplicht. Vanaf schooljaar 2020-2021 is handhaving weer volledig mogelijk.

De leerplichtambtenaar werkt volgens de MAS. Dit betekent dat hij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt ingezet. Dit geldt dus ook voor: kinderen of jongeren met een kwetsbare gezondheid, kinderen of jongeren met familieleden met een kwetsbare gezondheid, en ouders of leerlingen met corona-angst. Zij moeten het door de school aangeboden onderwijsprogramma (waarbij al dan niet sprake is van afstandsonderwijs als maatwerkoplossing) volgen.

Zie ook de infographic van Ingrado, waarin het stappenplan wordt uitgelegd.

Gerelateerde berichten