Publicatie-
datum:

17 oktober 2019

Publicatiedatum: 17 oktober 2019
Juridisch

Het handboek bevat normen en aanbevelingen voor de bouw, inrichting en het onderhoud. Wetten, regelgeving en besluiten zijn gebundeld tot een handige lijst voor diegenen die betrokken zijn bij de huisvesting van bewegingsonderwijs.

In het handboek staat ook achtergrondinformatie over huisvesting van bewegingsonderwijs: over verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen (waaronder de werkgever), de arbowetgeving en de normen uit de arbocatalogus PO.

Bekijk hier het KVLO Handboek huisvesting bewegingsonderwijs

Gerelateerde berichten