Publicatie-
datum:

9 september 2020

Publicatiedatum: 9 september 2020
Bedrijfsvoering Onderwijs en samenleving Samen besturen

Het lerarentekort loopt de komende jaren op, zo is de verwachting van de Rijksoverheid. Volgens hun ramingen, waarin het verwachte tekort aan fte in het onderwijs wordt opgeschreven, is er in 2022 een tekort aan ruim 4.100 fte. In 2027 is dit tekort mogelijk opgelopen tot 11.000 fte. Een zorgwekkend vooruitzicht.

Dit tekort lijkt momenteel bij schoolbestuur PCBO in Rotterdam-Zuid vooralsnog mee te vallen. ‘’De vacaturedruk lijkt binnen ons bestuur mee te vallen. Zo zijn we op dit moment nog naar vijf collega’s ‘op zoek’ binnen onze 30 scholen'', vertelt Piet Monster, lid college van bestuur. Hij benadrukt wel dat hij geen overzicht heeft opgevraagd van de verborgen vacatures omdat dit gepland is voor begin oktober. ‘’Die verborgen vacatures zijn gaten die zijn opgevuld met zij-instromers of bijvoorbeeld een directeur die een dag een klas opvangt.’’

Commerciële testen

Wel maakt Monster zich zorgen over de komende winter. ‘’Als er straks 8 of 9 leerkrachten op een school thuiszitten met klachten in afwachting van een coronatest, is er een probleem’’, meent hij. ‘’We kunnen overwegen commerciële testen aan te schaffen waarmee ons personeel binnen 1 dag getest is, maar de vraag is of dat deze daadwerkelijk goed werken en of die taak bij een schoolbestuur zou moeten rusten.’’

Hij ziet vooralsnog alleen de oplossing om in zo’n geval een klas weer online les te geven. ‘’De afgelopen maanden hebben we dat ook al verzorgd, dus dat zijn we gewend. Daarnaast vonden onze schoolbesturen dat we in die tijd toch behoorlijk goed onderwijs zijn blijven verzorgen.’’ In het ergste geval moeten scholen hun deuren sluiten, maar Monster hoopt dat het niet zover komt. ''Maar soms is dat wel de enige optie om de politiek wakker te schudden en mee te krijgen.’’

Ook bij PCBO Leeuwarden zijn de zorgen groot. ‘’Als dit zo blijft dat iedereen met een verkoudheid thuis moet zitten wachten op de testuitslag, hebben we een probleem’’, zegt HR-adviseur Els van der Kwast. Volgens haar hebben al hun 17 locaties een extra formatie bovenop het personeel. Hiermee moeten zij de eerste klappen kunnen opvangen. Daarnaast is er ook een vervangingspoule van ruim 13 fte, maar volgens Van der Kwast is vrijwel iedereen daarin momenteel ook al aan het werk in vervangingen.

Ziekte

De grootste druk ligt bij hen op de griepgevallen die nog gaan komen. ‘’In oktober en november loopt de helft van kinderen al met een loopneus. Leerkrachten krijgen dit dan ook snel te pakken, maar het is nu al lastig op school met de coronacrisis’’, vertelt ze. Zo was er een school in Leeuwarden waarbij vorige week drie leerkrachten klachten hadden en thuis moesten blijven. Met heel veel schuiven is het probleem toen opgelost.

Vooral het vinden van kortdurende vervanging is een struikelblok voor het schoolbestuur. ‘’En dan mogen wij nog in onze handjes knijpen qua coronabesmettingen en het lerarentekort aan deze kant van Nederland. Als het testen op corona niet sneller gaat en iedereen met een verkoudheid thuis moet blijven, kun je straks misschien niet meer voorkomen dat er groepen naar huis worden gestuurd.’’ Daarom drukt zij de politiek op het hart om actie te ondernemen: ‘’Wacht niet tot het ’t ergst is. Grote problemen moeten voorkomen worden.’’

Gekke oplossingen

Bestuurder Arnoud Wever van PCPO Midden-Brabant deelt dit gevoel. ‘’We willen bewust niet met een private instelling in zee gaan om het personeel te laten testen. We moeten juist een signaal afgeven aan de politiek in plaats van allerlei gekke oplossingen te verzinnen. Het water staat ons aan de lippen.’’

Toch benadrukt hij er alles aan te doen om klassen niet naar huis te hoeven sturen. ‘’We hebben nu een hele infrastructuur om digitaal les te geven. Hiervoor hebben we nog weer 700 extra chromebooks aangeschaft zodat ieder kind van groep 3 tot en met 8 een eigen device heeft.’’ Een kanttekening hierbij is dat onderwijs op afstand alleen kan wanneer leerkrachten een verkoudheid hebben, niet als ze met griep of koorts op bed liggen. Dan is zijn bestuur – als alle invallers zijn ingezet - afhankelijk van de (regionale) invalpoule. ''Al is deze ook bijna leeg, net zoals er ook bij detacheerders amper goede leraren beschikbaar zijn.’’

Hoe zit het met het lerarentekort op jouw school of hebben jullie een ‘gouden manier’ om uitval van leerkrachten op te lossen? Laat het ons weten!

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten