Publicatie-
datum:

9 november 2022

Publicatiedatum: 9 november 2022
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Wat betekent één en ander voor mijn bestuur, voor mijn scholen? Dit is een vraag die om een goed gesprek vraagt. Dat gesprek kunnen wij vanuit Verus begeleiden en in korte tijd doen leiden tot inzicht en systematiek. We stellen kritische vragen en leggen verbanden. We kijken vanuit alle relevante gezichtspunten. Het gezamenlijke werk ronden we af met een levend werkdocument en een weerstandsparagraaf. Beide kunnen geheel of gedeeltelijk rechtstreeks in het bestuursverslag.

Risicomanagement

Met beide documenten geven we direct handen en voeten aan risicomanagement. Bestuur en scholen kunnen er direct mee aan de slag. Dus geen papieren tijgers of afvinklijstjes, maar werkbare producten. Inbedden in de planning-en controlcyclus is geen probleem.

Het laatste kwartaal van een kalenderjaar is een prima periode om dit proces door te voeren. Juist omdat de begrotingen, inclusief meerjarenprojecties, nu worden gemaakt. Zo kunnen de kosten van de beheersmaatregelen al meteen in de begrotingen worden meegenomen.

Neem voor meer informatie contact op met Manuel Suurhoff en Eric Zoet, adviseurs bedrijfsvoering en financieel beleid.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten