Publicatie-
datum:

3 maart 2020

Publicatiedatum: 3 maart 2020
Identiteit Onderwijs en samenleving

In het LERVO werken tientallen partijen, waaronder Verus, samen.

Vanuit de traditie van het bijzonder onderwijs en de actieve pluriformiteit van het openbaar onderwijs werken scholen al aan kennis en ervaringen waardoor leerlingen zich als mens en als burger goed kunnen ontwikkelen, en waardoor de samenleving meer veerkracht heef in het omgaan met verschillen. Maar een meer systeemgerichte werkwijze is nodig, schrijft LERVO in de brief.

Het Expertsecentrum LERVO heeft het initiatief genomen om een landelijk basiscurriculum te ontwikkelen met het oog op Goede levensbeschouwelijke educatie voor iedere leerling in het voortgezet onderwijs.

De partijen vragen de Kamerleden in de curriculumdiscussie te pleiten voor goede levensbeschouwelijke educatie voor alle leerlingen in het vo en de voorstellen van curriculum.nu in de huidige vorm aan te nemen. Hierin zit een aantal inhoudelijke aanknopingspunten en het geef de scholen ruimte om er invulling aan te geven.

Ook vraagt het LERVO financieel en procedureel goede ondersteuning te waarborgen voor vakken die scholen ontwikkelen, zowel in de verplichte 70% als in de 30% vrije ruimte. En levensbeschouwelijke educatie als vakgebied en erkend schoolvak te faciliteren in de doorontwikkeling van curriculum.nu.

Lees de volledige brief hier

Het Expertisecentrum ontwikkelde ook een Handboek Vakdidactiek Levensbeschouwing & Religie dat op 12 maart ten doop wordt gehouden. Meer informatie daarover vind je op de site van het LERVO

Gerelateerde berichten