Publicatie-
datum:

16 juni 2021

Publicatiedatum: 16 juni 2021
Bedrijfsvoering Samen sterker

Gezonde medewerkers zijn misschien wel het grootste bezit van een werkgever. Met de afgelopen 1,5 jaar in ons verse geheugen is de noodzaak voor die fitheid en gezondheid alleen maar toegenomen.

Daarom heeft onze samenwerkingspartner Zilveren Kruis een aantal tools en tips beschikbaar gesteld waarmee medewerkers worden geholpen de balans tussen inspanning en ontspanning beter op elkaar af te stemmen. Zo blijven zij, ook in deze tijd, in goede gezondheid op de werkvloer komen.

Contact opnemen

Je vindt alle informatie en de tips en tools op de website van Zilveren Kruis.

Heb je verder nog vragen over hoe wij vanuit Verus met je kunnen meedenken en je kunnen helpen om de gezondheid van je medewerkers verder te verbeteren? Neem dan contact op met Lex Joosten.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten