Publicatie-
datum:

16 maart 2022

Publicatiedatum: 16 maart 2022
Identiteit Samen geloven

De PThU zoekt namelijk een leerkracht met ambities voor een promotieonderzoek naar muziek in het levensbeschouwelijk onderwijs (promotiebeurs voor leraren).

In samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede wil de PThU je helpen om een aanvraag bij NWO te doen. Het gaat om een Promotiebeurs voor leraren. Deze beurs biedt leraren ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Het doel van de beurs is om leraren onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het primair onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en basisscholen te versterken. Ook andere mastergeschoolde professionals met affiniteit voor muziek in levensbeschouwelijk basisonderwijs zijn welkom om te reageren (bijvoorbeeld HBO-docenten).

Hoe werkt de Lerarenbeurs?

Het onderzoeksvoorstel moet begin september 2022 bij NWO zijn ingediend. Als de aanvraag succesvol is, kan op jouw basisschool gedurende een periode van vijf jaar een vervanger worden benoemd voor de helft van je contractomvang, met een maximum van 0,4 fte. Kijk hier (NWO | Promotiebeurs voor leraren) voor meer informatie over deze beurs en bekijk of jij voor deze beurs in aanmerking komt.

Het onderzoek

Het onderzoek zal gaan over muziek in het levensbeschouwelijk onderwijs op basisscholen waar (ook) de christelijke traditie onderwezen wordt. Muziek in levensbeschouwelijk onderwijs is een oud fenomeen, dat in elke tijd voor nieuw uitdagingen staat. Het doel is een praktijk bevorderend onderzoek waarin het handelen van de professional de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen stimuleert. De universiteit zoekt iemand die samen met hen de aanvraag voor deze promotiebeurs wil schrijven én, indien door NWO gehonoreerd, het onderzoek aan de PThU gaat uitvoeren.

Wat biedt de PHtU

Een team van experts van het OJKC en de CHE ondersteunt je bij het schrijven van de aanvraag, introduceert je in het onderzoeksveld van jeugd, geloof, en cultuur in Nederland en internationaal, en levert de beoogde promotor. Voor een leerkracht in het (levensbeschouwelijk) primair onderwijs met wetenschappelijke ambities is dit een mooie kans om te ontdekken of een universitaire werkomgeving en een promotieonderzoek bij jou past!

Over het OJKC

Het onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur is een theologisch onderzoekscentrum dat academische kennis op het gebied van jongeren, geloof en cultuur deelt en verrijkt. Voor meer informatie zie: www.ojkc.nl. Dit centrum is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Over de PThU

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een kleine universiteit waarin fascinatie voor wat geloof met mensen doet de boventoon voert. De PThU biedt (post)academisch onderwijs voor theologische professionals, maatschappelijke en kerkelijke organisaties en andere geïnteresseerden. Zij leiden o.a. predikanten op voor de PKN en voeren onderzoek uit naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. Voor meer informatie over de organisatie kijk op www.pthu.nl.

Wil je meer weten?

Ben je enthousiast, maar heb je vragen? Neem dan contact op met dr. Ronelle Sonnenberg. Dat kan via e-mail [email protected]. Of via telefoonnummer 06-40560423. Wil je je aanmelden als kandidaat, meld je dan uiterlijk 5 april 2022 bij Ronelle Sonnenberg via de e-mail. Voeg een kort cv en je motivatiebrief toe. De eerste of tweede week van april hoopt de PThU potentiële kandidaten (via Zoom) te spreken.

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus

Gerelateerde berichten