Publicatie-
datum:

13 september 2022

Publicatiedatum: 13 september 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker
Knipsel

Schade tijdens stage?

Op 22 september 2022 organiseerden wij, in samenwerking met Raetsheren, een online bijeenkomst waarbij we dieper ingingen op de risico’s bij stagelopen en waarvoor de school verzekerd is. Bekijk de presentatie.

Download presentatie

Als een leerling schade veroorzaakt aan het stagebedrijf (bijv. de leerling beschadigt een scooter of laat gereedschap vallen), dan is dat niet meer gedekt onder de schoolverzekering. Het stagebedrijf zal voor dit soort schades zelf de nodige verzekeringen moeten hebben of de schade voor eigen rekening nemen.

Aansprakelijkheidsverzekering

In het geval een leerling schade veroorzaakt aan derden (bijv. de klanten van het stagebedrijf) dan kan deze schade nog steeds wel gemeld worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Het blijft wel belangrijk dat de model-stageovereenkomst vo van Verus gehanteerd wordt. Deze sluit aan op de verzekeringsvoorwaarden. Bekijk de overeenkomst door op de link te klikken of ga naar verusverzekeringen.nl.

Als de leerling zelf schade heeft dan is de ongevallenverzekering van de school van toepassing. Daarnaast kan, wanneer de schade is ontstaan door toedoen van het stagebedrijf, het stagebedrijf hiervoor aansprakelijk worden gesteld. En nu maar hopen dat het tekort aan stageplekken verder blijft dalen en dat de leerlingen een leuke en leerzame stageperiode tegemoet gaan!

Meer weten?

Wil je nu al meer weten over deze wijzigingen? Neem dan contact op met Carola van der Meeren.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten