Publicatie-
datum:

27 mei 2020

Publicatiedatum: 27 mei 2020
Onderwijs en samenleving

De Gesprekswijzer is gemaakt door Samen zijn wij School (een samenwerking van Verus, CPS en Driestar educatief), met medewerking van Ouders & Onderwijs en de Leon van Gelderschool (VO) in Groningen. Leerlingen kunnen zelf inbrengen wat hen bezighoudt, ouders voelen zich gehoord en scholen krijgen waardevolle informatie èn de kans om de relatie tussen alle betrokkenen te verstevigen en verdiepen; zie daar de toegevoegde waarde van het driehoeksgesprek.

Corona lockdown

Vanwege de Corona lockdown is het laatste jaar op de basisschool voor leerlingen anders verlopen dan gepland. Zij waren lang thuis en hebben het nodige moeten missen op hun oude school. Denk aan het optrekken met klasgenoten, op kamp gaan en de afscheidsmusicals. Ook ouders hebben een enerverende periode achter de rug. En nu staat de overgang naar het VO voor de deur. “Des te belangrijker is het dat die goed verloopt en de leerling zich zo snel mogelijk op zijn/haar gemak voelt en een goede nieuwe start maakt,” zegt Monica Neomagus, adviseur Ouderbetrokkenheid bij Verus. “Juist een driehoeksgesprek kan daarbij helpen.”

CITO-toets vervallen

Daarnaast is de CITO-toets in groep 8 vervallen, legt zij uit. “Het is mogelijk dat ouders en/of het kind hadden gehoopt op een ander schooladvies. Dat kan soms aanleiding geven tot lastige gesprekken, maar die voorkom je als je van het begin af aan samen optrekt en goed in gesprek bent over wat de leerling nodig heeft. En hoe je met elkaar de ontwikkelingen kunt volgen en daarop in kunt spelen. Het maakt alle partijen betrokken en verantwoordelijk.”

Farel College

Een school waar ze al enkele jaren werken met het driehoeksgesprek, is het Farel College in Amersfoort. Rector Thijs Jan van der Leij: “Bij ons maakt het onderdeel uit van het gepersonaliseerde onderwijs dat centraal staat op onze school. Wij vinden het belangrijk dat scholieren zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces en daar past het driehoeksgesprek perfect bij. Een leraar is coach bij ons en staat niet boven de leerling maar ernaast.”

Feedback geven

Op de school wordt gewerkt met een persoonlijk portfolio, waarin alles wordt verzameld wat een leerling in een schooljaar doet en geleerd heeft. Tijdens het driehoeksgesprek vertelt hij hierover aan zijn ouders en mentor. Daarbij gaat het niet alleen om bespreken van de cijfers en prestaties, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling, legt Van der Leij uit. “Het is tijdens het gesprek de taak van de mentor om dit proces te begeleiden, zodat een leerling zo goed mogelijk uit verf komt, en ook de aansluiting weet te vinden bij de ouders. Daarnaast geeft de mentor de leerling tijdens het gesprek feedback.”

Betekent veel voor leerling

Als het gesprek goed gaat, kan dit veel betekenen voor een scholier, weet Van der Leij uit ervaring. “Die voelt zich op zo’n moment soms pas voor het eerst écht gezien in wat hij heeft gedaan en geleerd in een schooljaar. Alleen al in emotioneel opzicht is het driehoeksgesprek dus belangrijk, ook voor de ouders en leerkracht. Want ook zij voelen het als er zoiets gebeurt.”

Benieuwd naar De Gesprekwijzer?

Meer weten? Download de De Gesprekswijzer voor het driehoeksgesprek brugklas VO en de Toelichting bij Gesprekswijzer driehoeksgesprek brugklas VO. Verder is Samen zijn wij school van plan om in het najaar een workshop over het driehoeksgesprek te organiseren. Deze cursus stond eigenlijk al in het voorjaar op de agenda, maar door de Corona lockdown kon dat niet doorgaan.

Gerelateerde berichten