Publicatie-
datum:

9 september 2020

Publicatiedatum: 9 september 2020
Identiteit

Verus is er al jaren bij betrokken om de aanwezigheid van leerlingen te stimuleren en om deze viering onder de aandacht te brengen als bijzondere vorm van levensbeschouwelijke burgerschapsvorming. Wegens corona is er dit jaar geen plek voor enkele honderden leerlingen en studenten. Alleen CBS Hoffenne in Noordwijk is er met 18 leerlingen uit groep 8 bij.

Lessuggesties

Verus biedt scholen die er in de klas aandacht aan willen besteden, wel een beknopte lesbrief. Die sluit aan bij het thema van de viering: Geloven in vrijheid en vrede – draag je eigen steentje bij. De lesbrief is op te vragen bij Guido de Bruin.

Gerelateerde berichten