Publicatie-
datum:

26 maart 2020

Publicatiedatum: 26 maart 2020
Juridisch Onderwijs en samenleving

De corona-crisis vraagt om prioritering, aldus minister Slob. De prioriteit in het basisonderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand. Dit vergt nu alle energie van scholen. Daarom besloot Slob om dit jaar geen eindtoets af te nemen bij de leerlingen in groep 8. Een ingrijpend en ook verstandig besluit, dat Slob niet licht genomen heeft.

Op grond van artikel 42 lid 2 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) heeft het schoolbestuur voor 1 maart 2020 een (voorlopig) schooladvies vastgesteld over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Het schooladvies maakt deel uit van het onderwijskundig rapport (OKR).

Schooladvies is definitief

Omdat de eindtoets niet wordt afgenomen, worden de schooladviezen dit jaar niet bijgesteld. Het afgegeven schooladvies (dat altijd al leidend is) is daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school en komt tot stand op basis van het professionele oordeel van de basisschool, gebaseerd op een uitvoerig beeld van de ontwikkeling van de leerling over de afgelopen jaren.

Warme overdracht

Dit jaar is het meer dan ooit zeer belangrijk om in te zetten op de warme overdracht van de basis- naar de middelbare school. Deze ‘warme’ informatie kunnen middelbare scholen samen met de informatie in het onderwijskundig rapport meenemen bij de plaatsing van een leerling, aldus Slob.

Minister Slob maakt in dit verband nog nadere afspraken met het voortgezet onderwijs. Hoe deze er precies uitzien is echter op dit moment nog onduidelijk.

Bijstelling schooladvies

Vorig schooljaar kregen 15.000 tot 16.000 leerlingen een bijgesteld schooladvies naar aanleiding van een hogere eindtoetsscore. Die kans op bijstelling komt dit jaar te vervallen.

Er zijn ouders die zich zorgen maken over het schooladvies, omdat zij verwachtten dat de eindtoetsscore van hun kind op een hoger niveau uit zou komen dan het niveau van het basisschooladvies.

Verus adviseert om niet in te gaan op het aanbod of op verzoeken van ouders om hun kinderen aanvullend (zelf) te laten testen. Er is immers geen sprake van een eindtoets in de zin van artikel 9b van de Wpo.

Verus adviseert scholen wel goed toe te lichten op welke wijze het schooladvies tot stand is gekomen. Het is ook belangrijk om deze toelichting naar de ouders toe op schrift te zetten en wellicht het schooladvies nogmaals met bezorgde ouders door te spreken. Voor de overstap naar het voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs worden de wens van de ouders, van de leerling en het advies van de school in verband met elkaar beschreven in het OKR.

Vragen hierover? Neem contact op met onze juridische helpdesk of onze adviseur ouderbetrokkenheid Monica Neomagus

Gerelateerde berichten