Publicatie-
datum:

25 oktober 2023

Publicatiedatum: 25 oktober 2023
Bedrijfsvoering Samen sterker

Goed werkgeverschap

Het belang van een aanvullende arbeidsongeschiktheidsregeling is groot, zeker wanneer je redeneert vanuit goed werkgeverschap. “Als één van je medewerkers langdurig ziek is en geen regeling heeft, kan een vermindering van het inkomen grote gevolgen hebben. Stel, je raakt de helft van je inkomen kwijt. Dan kan het zomaar betekenen dat je je rekeningen niet meer kunt betalen. Dit wil je niet voor je medewerkers”, vertelt Carola van der Meeren, adviseur verzekeringen bij Verus.

Schrijnende situaties

Forse inkomensdalingen zijn een reëel risico wanneer een werknemer te maken krijgt met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Toch lopen veel werknemers dit risico op. De verregaande gevolgen en schrijnende situaties waartoe het leidt, kunnen door werkgevers voorkomen worden. Bijvoorbeeld door het faciliteren van een collectieve regeling omtrent de inkomensverzekeringen.

Het gevaar zit ‘m vooral in de semi-collectieve regelingen. De werkgever denkt aan zijn verantwoordelijkheid te hebben voldaan, terwijl de werknemers niet altijd hun risico’s kunnen overzien. Ook de complexe materie eromheen helpt niet mee. Daardoor wordt de keuze om wel of niet deel te nemen vaak vooruit geschoven. Hierdoor doet vaak een deel van de werknemers mee en een meerderheid niet.

Voorkom de weg naar de rechtbank

Maar welke consequenties zitten dan aan zo’n semi-collectieve regeling? Van der Meeren legt uit: “Bijvoorbeeld als een werknemer niet meedoet, maar wél de gevolgen voelt van het ontbreken van de juiste verzekering”. Een vaak gebruikt argument is dan ‘Als ik dit had geweten, had ik wel een aanvullende verzekering afgesloten. Daarnaast hebben mijn andere collega’s wel zo’n verzekering’. Als je administratief niet goed hebt vastgelegd dat de betreffende werknemer afstand heeft gedaan van de verzekering, kan deze ervoor kiezen om het hogerop zoeken bij de rechtbank. Dit wil je als school natuurlijk voorkomen.”

Inventariseer wat je hebt

Van der Meeren wil schoolbesturen op het hart drukken om goed te onderzoeken welke arbeidsongeschiktheidsregeling ze hebben. Daarnaast moeten ze onderzoeken wat er is afgesproken met medewerkers en hoe dit is vastgelegd. De adviseurs van Verus staan scholen bij met risico-inventarisatie en een check op hun huidige verzekeringspakket. “Het gaat niet zozeer om het afsluiten van een verzekering bij Verus, maar om een stukje dienstverlening voor onze leden. We kijken naar het hele plaatje en geven onafhankelijk advies over risico’s als kritische sparringpartner. Deze dienstverlening zit sowieso bij het lidmaatschap van Verus inbegrepen.”

Nieuwe dienstverleningsmantel

Wanneer je na de risico-inventarisatie als schoolbestuur een verzekering wilt afsluiten bij Verus, dan is er goed nieuws. In samenwerking met Robidus, lanceert Verus namelijk een nieuwe dienstverleningsmantel rondom de collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling. Een aantal zaken staan hierbij hoog in het vaandel:

  • Vitaliteit en veerkracht met financiële rust voor werknemers
  • Goed werkgeverschap
  • Ontzorgen van schoolbestuur bij implementatie en uitvoering van de collectieve AOV
  • Vrijwillige deelname

“We hebben bewust een regeling getroffen die met de voorwaarden aansluit bij het onderwijs, de kenmerken van vitaliteit heeft, uitgaat van goed werkgeverschap en schoolbesturen ontzorgt. Wij nemen de volledige communicatie en afwikkeling voor onze rekening”

Fuseren: en de verzekeringen dan?

Verus blijft ook in fusietrajecten de kritische sparringpartner voor advies op maat over verzekeringen. “Verus is als procesbegeleider bij fusies betrokken. Wij zorgen voor een compleet verhaal en een goed proces met de Raad van Toezicht, (G)MR, medewerkers en vakbonden. Bij het harmoniseren in een fusie is het van belang om ook het verzekeringspakket, de bestuurdersaansprakelijkheid, de aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden van de werknemers, het ziektewet- en WGA risico onder de loep te nemen. Wat is er nu? Wat wil de nieuwe schoolorganisatie nu? En wat adviseert Verus op dit gebied?”

Wil je graag weten wat Verus voor jou kan betekenen? Neem contact op met Carola van der Meeren.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten