Publicatie-
datum:

8 maart 2023

Publicatiedatum: 8 maart 2023

Nieuwe versie

In maart 2023 is het geactualiseerde protocol gepubliceerd met de naam: ‘aanmelding, toelating, time-out, schorsing, verwijdering en ontoelaatbaar gedrag ouders voor PO, SBO en (V)SO’. Je kunt dit via onderstaande knop aanvragen.

NB Momenteel wordt gewerkt aan het modelprotocol voor het voortgezet onderwijs. Zodra dit document gereed is, wordt dit op de website geplaatst en gemeld in onze nieuwsbrief.

Copyright © Verus

Op het protocol 'aanmelding, toelating, time-out, schorsing, verwijdering en ontoelaatbaar gedrag ouders voor PO, SBO en (V)SO van Verus rust een copyright.

Voor meer informatie kun je terecht bij onze juridische helpdesk.

Heb je opmerkingen of suggesties in relatie tot dit protocol?

Gerelateerde berichten