Publicatie-
datum:

31 oktober 2019

Publicatiedatum: 31 oktober 2019
Juridisch

Deze staking is door AOb, CNV en FNV uitgeroepen

Rechten en plichten

Werknemers hebben het recht om te staken, maar geen recht op salaris over de uren die zij niet werken. Het principe ‘geen arbeid, geen loon’ is dan van toepassing.

Als u overgaat tot korting op het loon, dan is het aan te raden werknemers die van plan zijn te gaan staken hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Op de stakingsdag dient u bij te houden welke werknemers wel of niet aan de staking deelnemen voor correcte uitvoering van de salarisuitbetaling.

Stakingskas

Medewerkers die lid zijn van de vakbonden AOb, CNV en FNV kunnen, wanneer zij gaan staken en geen salaris van de werkgever doorbetaald krijgen, een beroep kunnen doen op de stakingskas.

Vragen

Als u juridische vragen heeft over bijvoorbeeld de onderwijstijd of de opvang van leerlingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Verus.

Gerelateerde berichten