Publicatie-
datum:

16 april 2020

Publicatiedatum: 16 april 2020
Bedrijfsvoering Samen besturen

Onze SPO-gecertificeerde adviseurs hebben de afgelopen tijd gemerkt dat scholen -vanuit het idee om zo tijd en kosten te besparen- alvast zelf aan de slag zijn gegaan met het beschrijven van functies, zodat “er slechts nog gewaardeerd hoeft te worden” door Verus.

Eerder stadium

Hoe begrijpelijk deze redenering ook is, toch is het aan te bevelen om Verus in een eerder stadium te betrekken bij het Fuwa-traject. Niet alleen omdat wij in overleg uw oude functiebeschrijvingen deskundig kunnen wijzigen of nieuw opstellen, maar ook omdat wij dan al vroeg kunnen letten op de consistentie van de functiebeschrijving, zodat deze na accordering meteen waarderingsgereed is.

Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij de planning, procesgang, het verzorgen van een deel van de communicatie hierover (informatiebijeenkomst of inloopspreekuur voor personeel bijvoorbeeld) en advies om eventuele bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op via Kees Jansen, e-mail: [email protected].

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten