Publicatie-
datum:

19 januari 2022

Publicatiedatum: 19 januari 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Met deze kennisbank wil het Expertisecentrum een centrale plek bieden voor informatie rondom initiatieven en onderzoeken over studentenwelzijn. Hiermee hoopt zij onderwijsinstellingen inspiratie en praktijkhandvatten aan te reiken.

De zorgen rondom toenemende klachten onder studenten bestaat al langer, maar is door de coronapandemie extra in het licht gekomen. Met de net gelanceerde kennisbank worden hogescholen en universiteiten die werken aan studentenwelzijn ondersteund met tips, inspiratie en kennis. Zo verzamelt het platform beschikbare onderzoeken, bestaande praktijkvoorbeelden uit het onderwijs, tools en biedt het een landelijk overzicht. In principe is de kennisbank bedoeld voor hoger onderwijs, maar ook vanuit andere onderwijslagen kan er inspiratie worden opgedaan.

Benieuwd naar de kennisbank? Neem een kijkje op de website.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten