Publicatie-
datum:

23 november 2022

Publicatiedatum: 23 november 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Verus vindt het ontzettend belangrijk dat alle kinderen, ook als zij extra zorg nodig hebben, onderwijs kunnen genieten. De Rijksoverheid deelt deze mening en wil de combinatie zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Door middel van het Experiment Onderwijszorgarrangementen wordt samen met onderwijszorginitiatieven gekeken naar maatwerkoplossingen.

Aanmelden

Het experiment start per 1 januari 2023. In dit experiment mag je als schoolorganisatie afwijken van wetgeving op het gebied van onderwijstijd, bekostiging, onderwijsinhoud en onderwijslocatie. Zo krijgen betrokken partijen meer ruimte om maatwerk te bieden.

Wil jij als schoolbestuur meedoen met dit experiment? Dan is het van belang dat het bestuur de aanvraag doet, in samenwerking met de betrokken zorgaanbieder en de geldverstrekker van deze zorgaanbieder. Andere voorwaarden voor het inzenden zijn een inschrijving op de school van de desbetreffende leerling (zonder dat het te herleiden is naar het kind), de samenwerkingsovereenkomst en projectplan als bijlage, en een advies van de MR of bewijs van akkoord van de ondersteuningsplanraad. Je kunt je tot 15 december aanmelden via de website van DUO.

Wil je meer weten? Bekijk dan de veelgestelde vragen over het experiment onderwijszorgarrangementen.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten