Publicatie-
datum:

30 maart 2022

Publicatiedatum: 30 maart 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker

Het voorjaar staat in het teken van optochten waarbij ouders en leerlingen de meest creatieve dingen bedenken. Zo ook bij een van onze leden, waar dit jaar op Koningsdag een optocht wordt gehouden. Maar is schade tijdens zo’n optocht wel verzekerd?

Niet aansprakelijk

Bij dit desbetreffend lid wordt het schoolplein op Koningsdag beschikbaar gesteld voor de activiteiten en gaat er een mooi versierde praalwagen het dorp rond. Omdat Koningsdag een officiële vrije dag is, betekent dat het verzekeringspakket van de school niet kan worden aangesproken als er schade ontstaat. Dit omdat er geen sprake is van schade tijdens een schoolactiviteit. Voor de duidelijkheid: de Koningsspelen vallen wél onder schoolactiviteiten.

We adviseren je om bij het beschikbaar stellen van leslokalen of schoolpleinen contact op te nemen met je gemeente. En let ook op het feit dat praalwagens in de regel worden gezien als motorvoertuigen en schade niet is verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering.

Verus drukt je op het hart om aandacht te houden voor de risico’s. Wil je weten hoe het zit met een activiteit in of rondom jouw school? Neem dan contact op met Carola van der Meeren.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten