Publicatie-
datum:

13 mei 2020

Publicatiedatum: 13 mei 2020
Bestuur en samenwerking

Het wordt spannend of er veel gaat veranderen. Een aantal zorgen haalt regelmatig het nieuws. Denk aan thuiszitters, werkdruk, plaatsing van kinderen en de werking van zorgplicht of de gevolgen van de nieuwe verdeling van middelen. Om over de voortgang door de Tweede Kamer te kunnen beslissen, zal Verus in augustus een aantal punten van aandacht aandragen.

Passend onderwijs ja of nee?

In de aanloop naar de evaluatie is het onderzoeksrapport ‘Schoolbesturen en passend onderwijs’ verschenen. Opvallend zijn de antwoorden op de vraag of passend onderwijs er überhaupt had moeten komen. Na vijf jaar passend onderwijs vindt iets meer dan de helft van de schoolbesturen dat de samenwerking met de andere schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband meerwaarde heeft voor het realiseren van passend onderwijs. 18 Procent daarentegen ziet helemaal geen voordelen.

Te veel invloed besturen

Maar er is een bij wet verplichte samenwerking en vanuit die realiteit zijn de meeste schoolbesturen enigszins tevreden over de samenwerking binnen het samenwerkingsverband; wel vindt een kwart dat grote besturen te veel invloed hebben op de besluitvorming in het samenwerkingsverband, ten nadele van éénpitters en kleine formaties.

Te weinig middelen

Onder een grote groep schoolbesturen leeft de wens om zelf direct te beschikken over de middelen voor passend onderwijs (dus zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband), maar een grote minderheid is daar juist tegen. Bijna de helft van de besturen vindt dat het samenwerkingsverband te weinig middelen ontvangt. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de helft van de samenwerkingsverbanden door de negatieve verevening er op achteruit gaat. Opvallend groot is de behoefte bij schoolbesturen om meer te kunnen sturen op de aansluiting bij jeugdzorg.

Samenwerking met jeugdhulp

Wat zouden aanpassingen kunnen zijn? Een wens van 54% van de schoolbesturen is dat de verantwoordelijkheid van samenwerking met jeugdhulpregio’s gedeeld wordt of meer aangestuurd vanuit onderwijs. Dat zou echter betekenen dat in 61% van de onderwijsverbanden groter worden en daar is dan weer 83% van de schoolbesturen tegen.

Gerelateerde berichten