Publicatie-
datum:

9 januari 2020

Publicatiedatum: 9 januari 2020
Bestuur en samenwerking Identiteit

Theo van der Zee adviseert, begeleidt en traint vanuit Verus schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. In december verscheen van zijn hand Leidinggeven aan wat komt. Een contemplatieve benadering van leiderschap.

Wat was eigenlijk de opdracht voor de schrijfwedstrijd?
“Volzin organiseert ieder jaar een schrijfwedstrijd over een actueel maatschappelijk thema. Dit jaar was het thema leiderschap. Een collega wees me erop. Ik vond dat een mooie uitdaging om mijn ervaringen en kennis over leiderschap samen te brengen in een essay.”

En je werkte op hetzelfde moment aan een boek over leiderschap. Wat zijn de reacties daarop?
“Ik hoor dat mensen mijn benadering verrassend en fascinerend vinden. De andere benadering van leiderschap helpt hen om uit de ketens van de maakbaarheid, meetbaarheid en voorspelbaarheid te komen. Ze biedt ruimte en wijst concreet op nieuwe mogelijkheden.”

Je schrijft dat de leider van de toekomst iemand is die met lege handen staat. Leg dat eens uit.
“Het is een andere manier van leiderschap dan de leider die met volle handen komt en zegt: ik wil iets en ik zal zorgen dat het gebeurt. Leiderschap wordt dikwijls afgemeten aan effectiviteit, dat is: plannen kunnen realiseren. Laten we dat noemen wat het is: management.
Met lege handen staan gaat over ontvankelijkheid, zien wat is er al aan goeds is en dat laten ontkiemen en groeien. Zo kunnen zien, opent nieuwe, vaak onverwachte mogelijkheden. Daar gaat leiderschap om, denk ik. Een goede leider brengt natuurlijk een heleboel kennis en ervaring mee, in die zin kom je niet met lege handen. Hij of zij legt echter niet zijn of haar wil op, maar is ontvankelijk voor het goede dat er al is.”

Lees hier Ontvankelijkheid is de sleutel. Dit artikel gepubliceerd in Volzin. Magazine voor religie en samenleving

Lees ook

Het beste wensen! Moreel leiderschap en goed onderwijs

Gerelateerde berichten