Publicatie-
datum:

21 september 2022

Publicatiedatum: 21 september 2022
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Een paar voorbeelden: het coronavirus, de arbeidsmarkt, bekostiging, meerjarig onderhoud en veiligheid. Elk van deze punten heeft effect op de exploitatie en de vermogenspositie van een bestuur. Het kunnen voorzienbare effecten zijn of minder voorzienbaar en zelfs onvoorspelbaar. Bovendien zijn er waarschijnlijk nog méér punten die niet geheel in beeld zijn of, erger nog, onbewust of onontdekt.

Omgaan met risico's

In de balans van ‘in control zijn’ zit dus ook het omgaan met onzekerheden, met risico’s. Risico’s die afzonderlijk of als geheel de realisatie van strategische plannen kunnen belemmeren of zelfs voorkomen. Tsja, en hoe pak je dit dan aan?

Hierover is er goed nieuws. De komende maanden gaan de meeste schoolbesturen in de weer met leerlingenprognoses, begroting en meerjarenprojectie. Het is natuurlijk handig wanneer de risico’s in beeld zijn, gekwantificeerd zijn en dat de beheersingsmaatregelen kunnen worden vertaald in acties binnen en buiten de begroting en de meerjarenprojecties.

Verus kan je helpen

Ook is het fijn wanneer er een duidelijk beeld is van het benodigde vermogen en het beschikbare vermogen, zodat ook eventuele gevolgen hiervan in de begroting en de meerjarenprojecties kunnen worden meegenomen. Het goede nieuws is dat de exercities om dit te bereiken niet ingewikkeld en wel snel te realiseren zijn. Een doorlooptijd van ca. 1- 1½ maand voor een volledige risico-inventarisatie met bijbehorende weerstandsparagraaf is meestal haalbaar. Dat is ruim op tijd om mee te kunnen in de komende begrotingscyclus. Er is nu nog ruimte in de agenda’s!

Verus kan je hiermee helpen. Meer weten? Neem dan contact op met Manuel Suurhoff, adviseur Bedrijfsvoering en Financieel Beleid.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten