Publicatie-
datum:

21 december 2022

Publicatiedatum: 21 december 2022
Bestuur en samenwerking Samen besturen

De regering en de samenleving stellen meer en hogere eisen aan het onderwijs. Tegelijkertijd verandert ook de wereld. De oorlog in de Oekraïne heeft nu al rechtstreeks effect op onze economie en de energieprijzen. Ook de gevolgen van corona zijn nu volop merkbaar.

Wat betekent één en ander voor mijn bestuur, voor mijn scholen? Dit is een vraag die om een goed gesprek vraagt. Dat gesprek kunnen wij vanuit Verus begeleiden en in korte tijd doen leiden tot inzicht en systematiek. We stellen kritische vragen en leggen verbanden. We kijken vanuit alle relevante gezichtspunten. We helpen te beoordelen hoe je bijvoorbeeld het risico van een brandende vuurpijl moet inschatten. Het gezamenlijke werk ronden we af met een levend werkdocument en een weerstandsparagraaf. Beide kunnen geheel of gedeeltelijk rechtstreeks het bestuursverslag in.

Met beide documenten geven we direct handen en voeten aan risicomanagement. Bestuur en scholen kunnen er direct mee aan de slag. Dus geen papieren tijgers of afvinklijstjes, maar werkbare producten. Inbedden in de planning- en controlcyclus is geen probleem.

Proces

Het laatste kwartaal van een kalenderjaar is een prima periode om dit proces door te voeren. Juist omdat de begrotingen, inclusief meerjarenprojecties, nu worden gemaakt. Zo kunnen de kosten van de beheersmaatregelen al meteen in de begrotingen worden meegenomen. Maar we begrijpen en weten dat het juist dan druk is. Het eerste kwartaal is een goede tweede keus, omdat er dan meer tijd voor is. Omdat het helpt de oriëntatie op het nieuwe kalenderjaar te bepalen. En zeker ook omdat de uitkomsten toch nog in het jaarverslag van het afgelopen jaar meegenomen kunnen worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met adviseurs bedrijfsvoering en financieel beleid Manuel Suurhoff en Eric Zoet.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten