Publicatie-
datum:

10 november 2021

Publicatiedatum: 10 november 2021
Bedrijfsvoering Samen sterker

Verus heeft dit verlengingsvoorstel naast het aanbod van Aon gelegd. Het collectieve aanbod dat al jaren is ondergebracht bij A.s.r. en recentelijk is aanbesteed (marktonderzoek Aon) kent

luxere voorwaarden en een betere tariefstelling. Op macroniveau zien we premieverschillen tussen de 25% en 30%. Dit laatste is uiteraard afhankelijk van het deelnemersbestand.

Wat moeten jullie nu nog doen?

Vraag een verlengingsvoorstel aan via Verus zodat je kunt kennis maken met het alternatief. Verus maakt voor jou een vergelijking. Niets doen is geen optie! Als je namelijk niet reageert op het verlengingsvoorstel dat je al ontvangen hebt, loop je als werkgever het risico dat er geen collectieve ANW hiatenregeling meer is op 1 januari 2022. En dit brengt in het kader van “goed werkgeverschap” een juridische risico met zich mee.

Heb je vragen neem dan contact op met Carola van der Meeren, tel. 06-21818453 of [email protected]

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten