Publicatie-
datum:

11 januari 2023

Publicatiedatum: 11 januari 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

De DUMAVA-subsidie maakt het voor organisaties met maatschappelijk vastgoed zoals scholen verstandig om nu alvast met de voorbereidingen van verduurzamingsplannen te starten. Het uitvoeren van de verplichte energiescan is daarbij de eerste stap. Het is belangrijk om een volledige aanvraag, met alle vereiste documenten, in te dienen op de eerste dag van inschrijving. Maak daarom nu al een afspraak met Energie Voor Scholen-partner Hellemans Consultancy voor een energiescan. Zij helpen in het gehele traject, van energiescan tot en met indiening.

Binnen de stimuleringsmaatregel DUMAVA kunnen maatschappelijke organisaties 30% subsidie op de totale projectkosten en 50% op de kosten voor energieadvies ontvangen. Dit maakt verduurzamen erg aantrekkelijk voor het onderwijs, maar ook voor decentrale overheden en kerken. Hellemans Consultancy heeft op 3 oktober 2022 voor meerdere klanten met maatschappelijk vastgoed DUMAVA-subsidieaanvraag ingediend. Maandag 7 november werd bekend dat 14 van de 22 door hen ingediende aanvragen zijn ingeloot. Deze worden nu beoordeeld door RVO.

Hoe verder als de aanvraag is ingeloot?

De aanvraag wordt door RVO in behandeling genomen en beoordeeld of deze voldoet aan de eisen. Vervolgens komt er een toekenning of niet. RVO heeft aangegeven binnen 13 weken vanaf 3 oktober 2022 een besluit te nemen. Naar verwachting is maandag 2 januari 2023 het resultaat van de beoordeling bekend.

Wat als je aanvraag niet is ingeloot?

Er ligt een verzoek van de RVO bij het ministerie om de tweede ronde te vervroegen. Het is nog onduidelijk of een aanvraag die is uitgeloot in de eerste ronde, automatisch meegaat naar de tweede ronde. Ook kunnen er op basis van de evaluatie van de eerste ronde wijzigingen in de voorwaarden plaatsvinden. Dit houdt Hellemans Consultancy nauwlettend in de gaten voor Energie Voor Scholen.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten