Publicatie-
datum:

17 juni 2020

Publicatiedatum: 17 juni 2020
Bedrijfsvoering

Tegenstanders van het wetsvoorstel waren met name kritisch op de rol van de medezeggenschapsraden van de scholen en de menselijke maat. Voorstanders daarentegen vonden (in lijn met de sectorraden) dat afschaffing van de fusietoets zou zorgen voor minder bureaucratie.

Tijdens het debat zei minister Slob dat de medezeggenschapsraad in 'poll position' komt. “Dat is uiteindelijk het orgaan dat bepaalt.” Als zij tegen zijn dan gaat de fusie niet door, aldus de minister. Volgens Slob is hij op allerlei manieren bezig om kleine scholen overeind te houden, maar als het niet anders kan gaan ze op in een grotere scholengroep. De onderwijsinspectie heeft daarnaast een groeiende verantwoordelijkheid gekregen, met name ook vanwege de schaalvergroting. "We kiezen er heel bewust voor om de afwegingen die gemaakt moeten worden ook lokaal te laten plaatsvinden," aldus Slob.

Gerelateerde berichten