Publicatie-
datum:

16 september 2020

Publicatiedatum: 16 september 2020
Burgerschap Identiteit

De Jager vindt het erg belangrijk dat de kinderen actief betrokken worden bij het onderwijs dat op school wordt aangeboden. “We merken dat de kinderen het heel fijn vinden dat ze mee mogen beslissen over alledaagse dingen die in en rond de school spelen. Er wordt ook goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf ideeën aan te dragen. Overigens mogen ook niet-parlementsleden dat doen.’’

Verantwoordelijkheid

Maar wat moet je je nu voorstellen bij zo’n leerlingparlement? De Jager: “Een paar keer per jaar komt het parlement samen om te vergaderen over vraagstukken zoals wat het goede doel van het schooljaar moet worden, hoe we pesten het beste tegen kunnen gaan, de inrichting van het onderwijs op school en pleinafspraken. In de eerste vergaderingen zorg ik dat er structuur wordt gevormd en vraag ik aan de leden of ze vergaderpunten in willen sturen. Uiteindelijk nemen de parlementsleden steeds meer zelf de leiding met als resultaat dat ze aan het eind van het jaar weten hoe ze zelf een agenda kunnen maken voor de vergaderingen. Zo krijgen ze steeds meer verantwoordelijkheid binnen het parlement.”

Geen vriendjespolitiek

Elk jaar krijgt het leerlingparlement andere leden. Eerder jaren konden kinderen zichzelf verkiesbaar stellen, waarbij klasgenoten mochten stemmen wie er in het parlement kwamen. Maar dit jaar wilde de school de selectie op een andere manier vormgeven, zodat er geen vriendjespolitiek kan ontstaan. Om in het parlement te komen, moeten de kinderen op een vacature solliciteren. “In hun sollicitatiebrief moesten de kinderen onder meer omschrijven wat ze zouden doen als ze tweehonderd euro zouden krijgen om te besteden aan spullen voor School 59. Op basis van die antwoorden kan ik een goede inschatting maken van of een kind in het parlement zou passen en de juiste verantwoordelijkheden zou nemen.”

Bij De Jager zijn al negentien raadslidaanmeldingen binnengekomen van kinderen uit groep 5 tot en met 8. Uiteindelijk zullen er vier kinderen in het parlement mogen plaatsnemen: van elke groep één. Er zullen dus heel wat kinderen af moeten vallen. De Jager: “Ook zulke situaties zien we als een leerzame ervaring voor de kinderen om met het echte leven om te leren gaan. We proberen altijd duidelijk te zijn in het uitspreken van de kwaliteiten en talenten van alle kinderen, ook degenen die niet in het parlement zijn gekomen. We merken dat de kinderen daar over het algemeen heel goed mee omgaan en de taak van hun klasgenoot als parlementslid erg serieus nemen.”

Drempel verlagen

Bij CKC School 59 staat maatschappelijke vorming hoog in het vaandel. “Het leerlingparlement is een goede manier voor de kinderen om te oefenen met het hebben van verantwoordelijkheid en leren om te gaan met zeggenschap.”

De Jager heeft een goede tip voor andere (basis)scholen die een parlement zouden willen opzetten. “Het belangrijkste is dat je als schoolleiding heel duidelijk bent richting de leerlingen over wat het parlement precies inhoudt en wat er van hen verwacht wordt. Dat verlaagt de drempel voor kinderen die het misschien eng vinden om zich aan te melden. Een overzichtelijke vacaturetekst kan hierbij goed helpen. Wij merken dat de kinderen erg blij zijn dat ze op deze manier hun stem kunnen laten horen en actief mee kunnen werken aan beter onderwijs.”

Gerelateerde berichten