Publicatie-
datum:

27 oktober 2021

Publicatiedatum: 27 oktober 2021

Zo vinden de schoolbezoeken plaats bij basisschool het Anker in Wijk bij Duurstede en Kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal. Het Anker is een leergemeenschap voor kinderen van 2 tot 13 jaar, waarin regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en kinderopvang intensief samenwerken om voor zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs te realiseren.

Bij De Kroevendonk, tevens een Verus-lid, wordt gedacht vanuit het principe dat alle kinderen samen naar school kunnen en dat leerlingen ongeacht hun beperking recht hebben op regulier onderwijs. In de praktijk betekent dit dat de school niet verwijst naar een vorm van speciaal (basis)onderwijs. Binnen het kindcentrum wordt al enkele jaren onder meer samengewerkt met een gespecialiseerd kinderdagcentrum voor kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsachterstand. Eveneens investeert De Kroevendonk de laatste jaren ook in de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk. Zo is er nauw contact met het wijkteam, de buurtsportvereniging, het bewonersplatform en de wijkagent. Dit alles om een goed en positief netwerk rondom de kinderen te creëren.

Data

  • Bassischool het Anker in Wijk bij Duurstede: woensdag 10 november en woensdag 24 november van 10.00 tot 12.30 uur.
  • IKC De Kroevendonk in Roosendaal: dinsdag 30 november van 10.00 tot 12.30 uur.

Ben jij erbij?

Wil jij graag bij een van deze schoolbezoeken zijn? Meld je dan gauw aan via de onderstaande link.

Gerelateerde berichten