Publicatie-
datum:

16 september 2022

Publicatiedatum: 16 september 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Daarom biedt het platform in samenwerking met beginnende én gevorderde inclusievere scholen schoolbezoeken aan. Zo kun jij in de praktijk leren van andere scholen die je al zijn voorgegaan. Er zijn op verschillende data en op verschillende locaties schoolbezoeken mogelijk. Let wel op: per schoolbezoek mogen er twee personen langskomen. Schrijf je dus snel in!

IKC De Kroevendonk in Roosendaal

Op 8 november 2022 kun je van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij het protestantse IKC De Kroevendonk in Roosendaal. In dit kindcentrum mag ieder kind leren en heeft het recht op gelijkwaardige kansen om te leren. Ieder kind is dus welkom. De Kroevendonk zet graag haar deuren open om in gesprek te gaan met collega’s die vanuit een gemeenschappelijke motivatie werken met kinderen. Want samenwerken en samen verantwoordelijkheid dragen, past precies in hun overtuiging. Dat samenwerken gaat binnen het kindcentrum gepaard met onderbouwing vanuit mediërend leren en de vreedzame school.

Lees hier het interview dat Verus vorig jaar met directeur Teun Dekker hield.

De Grondtoon en Groen van Prinstererschool in Bunschoten

Twee scholen onder één dak: protestants-christelijke basisschool De Grondtoon en de gereformeerde Groen van Prinstererschool. Met op De Grondtoon gepersonaliseerd onderwijs en meer klassikaal gericht onderwijs in de Groen van Prinstererschool. De scholen hebben een onderwijsvisie waarin het belangrijk is dat kinderen dichtbij huis, gezin en buurt flexibel onderwijs volgen. Met een school voor speciaal basisonderwijs in Amersfoort, waar nu nog leerlingen uit Bunschoten naartoe gaan, is afgesproken dat toekomstige leerlingen een plekje innemen op de reguliere scholen. De beide schoolbesturen zijn je op 11 oktober 2022 graag bereid te vertellen over het proces naar inclusiever onderwijs, hoe er is gewerkt aan breed draagvlak en hoe financiën een fundamentele rol spelen in het proces.

Eduwiek in Hoogeveen

Op 14 november 2022 en 30 maart 2023 kun je terecht bij Eduwiek in Hoogeveen. Eduwiek is een samenwerkingsconcept van het Roelof van Echten College, RENN4, Ambiq, Kentalis en Onderwijscentrum De Twijn. Het is ontstaan uit een gedeelde visie om elke jongere een optimale leerloopbaan te bieden die past bij zijn of haar talenten, wensen en interesses.

Leerlingen van het praktijkonderwijs, vmbo en mavo bovenbouw van het Roelof van Echten College, leerlingen van RENN4 De Atlas en De Windroos (vso-scholen), Kentalis en kinderen van behandelcentrum Ambiq krijgen les onder één dak. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van Onderwijscentrum De Twijn. Iedere school heeft zijn eigen plek in het gebouw, maar praktijkruimtes zoals een leskeuken, praktijklokalen, een winkel, arbeidstrainingscentrum en simulatiewoonhuis worden gezamenlijk gebruikt. Het totale aanbod zorgt ervoor dat er onderwijs, begeleiding en zorg beschikbaar is voor iedere leerling, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Basisschool De Korenaar in Eindhoven


Elk kind heeft recht op passend onderwijs vlakbij huis, aldus De Korenaar. Samen met kinderopvang Dikkie Dik vormen zij Inclusief SPILcentrum Jagershoef. Binnen dit centrum wordt door professionals gewerkt aan het realiseren van een doorgaande lijn voor kinderen tussen de 0 en 14 jaar. Op de Korenaar wordt lesgegeven op basis van ‘Mediërend leren’. Contact maken en aansluiten bij mogelijkheden van kinderen speelt hierbij een grote rol. Het ontwikkelen en versterken van sociale vaardigheden en cognitie gaat volgens de school hand in hand. In de kleutergroepen wordt op de Korenaar heterogeen gewerkt. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen les in homogene groepen en wordt daarnaast groepsdoorbrekend samenwerkt en geleerd op de verschillende Leerpleinen. Inclusiever onderwijs gebeurt niet alleen door intensieve samenwerking, maar ook door in te zetten op kennis en vaardigheden van medewerkers. Zo heeft de school bijvoorbeeld gespecialiseerde leerkrachten in huis, die leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen coachen. Ben jij benieuwd? Je kunt op 8 november 2022 een kijkje nemen!

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten