Publicatie-
datum:

20 april 2022

Publicatiedatum: 20 april 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Scholen willen ook proactief van betekenis zijn voor de samenleving. Met de drukte, waar directeuren en docenten voor staan, is hier soms weinig tijd voor. Met de masterclassserie School & Samenleving bieden Verus en E-OI je de rust en ruimte om juist bij dergelijke vraagstukken die ook in jouw school spelen, stil te staan.

Om onze nieuwe masterclass, die Verus in samenwerking met het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit (E-OI) geeft, verder te introduceren stelden we drie vragen aan Verus-adviseur Jacomijn van der Kooij.

Hoe zit de masterclass in elkaar?

‘’De serie bestaat uit een kick-off, ongeveer acht collegebijeenkomsten en een afsluitingsdag. De kick-off draait om het samenkomen van de deelnemers, elkaar ontmoeten en het op tafel laten komen van de vraagstukken per school. Hierna worden ook subgroepen van drie- á viertallen gevormd.

Voorafgaand aan de acht collegebijeenkomsten wordt telkens een podcast beluisterd. In plaats van een live keynotespreker, nemen we elke gastspreker op deze manier op. Hierbij kun je denken aan Roel Kuiper en Orhan Agirdag. We hebben bewust voor de vorm van podcasts gekozen, omdat dit een stuk flexibeler is toe te eigenen. Je kunt de keynote beluisteren terwijl je de afwas doet, of gewoon als je achter je bureau zit. Daarnaast geeft het je ook de vrijheid om meerdere keren te luisteren en aantekeningen te maken.

Na het beluisteren van de podcast volgt er een werkbijeenkomst in de subgroep, waar het thema van de podcast verder wordt uitgediept en aan jouw vraagstukken binnen de school wordt gelinkt. Het is aan de subgroepen om te bepalen waar en wanneer deze werkbijeenkomsten plaatsvinden. Dat kan zowel digitaal, als op een van de bestuurskantoren van Verus in Woerden of E-OI in Utrecht.''

En voor wie is deze masterclass bedoeld?

‘’In principe voor elke onderwijsprofessional, die met deze thematiek in de school bezig is, en daar ook met collega’s over in gesprek wil gaan. Dit kunnen bestuurders, schoolleiders, docenten maar ook burgerschapscoördinatoren zijn, op alle onderwijsvormen (PO, VO, MBO, HBO). Als je je maar herkent in thema’s als de pluriforme samenleving, identiteit of burgerschapsvorming. Een vraagstuk zou bijvoorbeeld kunnen zijn: hoe verhoudt het denken over burgerschapsvorming zich nu tot de identiteit en levensbeschouwelijke vorming van kinderen? We houden voorafgaand aan de masterclassserie met een ieder een intakegesprek, zodat we zeker weten dat wij ieder in de masterclass zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen.’’

Wanneer start de masterclass?

‘’Op 29 september 2022 vindt de kick-off plaats. De bijeenkomsten lopen het heel het schooljaar door, zodat er ook ademruimte is om hiermee in de school aan de slag te gaan. De einddatum is 22 juni 2023. Op deze afsluitingsbijeenkomst zullen ook alle deelnemers presenteren wat zij met hun vraagstukken hebben bereikt.’’

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten