Publicatie-
datum:

14 januari 2020

Publicatiedatum: 14 januari 2020
Bedrijfsvoering Samen sterker

Hierop is geen antwoord te geven en hopelijk blijft het een NEE. Maar áls het nu wel gebeurd, dan kunnen de gevolgen van zo’n gijzelsoftware-aanval enorm zijn. De universiteit had in haar jaarverslag uitgebreid gesproken over alle maatregelen op het gebied van IT-security, de praktijk wees helaas anders uit.

Als blijkt dat de beveiliging van uw systeem niet op orde is, dan kunt u een dwangsom of boete verwachten. Tijdens en voorafgaand aan de uitbraak kunnen immers persoonsgegevens gestolen worden waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden. Het gaat hier dus niet alleen om losgeld en extra kosten van IT-deskundigen, maar ook om boetes van gedupeerden wiens persoonsgegevens gestolen zijn. Dit is geen materiele en/of letselschade. Hiervoor is dan ook geen dekking op de aansprakelijkheidsverzekering. Wel was het een gedekt evenement geweest op een Cyberverzekering. Kortom: cyberaanvallen vormen een groot risico en een cyberverzekering kan voor uw organisatie een belangrijke aanvulling zijn.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met verzekeringsexpert Carola van der Meeren, [email protected], T 06-21818453

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten