Publicatie-
datum:

14 januari 2020

Publicatiedatum: 14 januari 2020

Hierop is geen antwoord te geven en hopelijk blijft het een NEE. Maar áls het nu wel gebeurd, dan kunnen de gevolgen van zo’n gijzelsoftware-aanval enorm zijn. De universiteit had in haar jaarverslag uitgebreid gesproken over alle maatregelen op het gebied van IT-security, de praktijk wees helaas anders uit.

Als blijkt dat de beveiliging van uw systeem niet op orde is, dan kunt u een dwangsom of boete verwachten. Tijdens en voorafgaand aan de uitbraak kunnen immers persoonsgegevens gestolen worden waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden. Het gaat hier dus niet alleen om losgeld en extra kosten van IT-deskundigen, maar ook om boetes van gedupeerden wiens persoonsgegevens gestolen zijn. Dit is geen materiele en/of letselschade. Hiervoor is dan ook geen dekking op de aansprakelijkheidsverzekering. Wel was het een gedekt evenement geweest op een Cyberverzekering. Kortom: cyberaanvallen vormen een groot risico en een cyberverzekering kan voor uw organisatie een belangrijke aanvulling zijn.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met verzekeringsexpert Carola van der Meeren, [email protected], T 06-21818453

Gerelateerde berichten