Publicatie-
datum:

28 april 2021

Publicatiedatum: 28 april 2021
Bedrijfsvoering Samen sterker

Hierop is geen antwoord te geven en hopelijk blijft het een NEE. Maar áls het zich nu wel voordoet, dan kunnen de gevolgen van zo’n ongewenst bezoek van derden bij jouw ICT-omgeving enorm zijn. Deze onderwijsinstellingen zullen waarschijnlijk uitgebreid gesproken hebben over alle maatregelen op het gebied van IT-security. De praktijk wees helaas anders uit.

Als blijkt dat de beveiliging van jouw systeem niet op orde is, dan kun je een dwangsom of boete verwachten. Tijdens én voorafgaand aan de uitbraak kunnen immers persoonsgegevens gestolen worden, waarvoor jij aansprakelijk gesteld kan worden. Het gaat hier dus niet alleen om losgeld en extra kosten van IT-deskundigen, maar ook om boetes van gedupeerden wiens persoonsgegevens zijn gestolen. Dit is geen materiele en/of letselschade. Hiervoor is dan ook geen dekking op een aansprakelijkheidsverzekering. Wel was het een gedekt evenement geweest op een Cyberverzekering. Kortom: cyberaanvallen vormen een groot risico en een cyberverzekering kan voor jouw organisatie een belangrijke aanvulling zijn.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Carola van der Meeren, [email protected], T 06 21 81 84 53.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten