Publicatie-
datum:

24 mei 2023

Publicatiedatum: 24 mei 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

De onderzoeksvraag van Van Hal luidt als volgt: 'Is de huidige manier van ontwerpen, bouwen en beheren van schoolgebouwen een goede basis voor de realisatie van de doelstelling dat alle schoolgebouwen in 2050 betaalbare, energiezuinige gebouwen zijn met een gezond binnenklimaat?'

Voor het onderzoek is Van Hal op zoek naar tien duurzame schoolgebouwen. Bij deze gebouwen wil hij meten wat de (werkelijke) prestaties zijn op het gebied van binnenklimaat, energieverbruik en kosten. Daarnaast wil hij graag in gesprek met de schoolbesturen over hun ervaringen met deze gebouwen.

Doe mee

Is jouw schoolgebouw al een duurzaam gebouw? Dan nodigt Van Hal je van harte uit om deel te nemen aan zijn onderzoek en daarmee bij te dragen om in 2050 allemaal duurzame schoolgebouwen te realiseren.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar [email protected] met de naam en plaats van je school en jouw contactgegevens. Dan neemt hij snel contact met je op om een afspraak te maken.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten