Publicatie-
datum:

23 september 2020

Publicatiedatum: 23 september 2020
Burgerschap Identiteit Onderwijs en samenleving

Een van de mooie dingen van werken aan een universiteit is dat het gelegenheid biedt om met jonge mensen na te denken over belangrijke maatschappelijke thema’s en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Zo reflecteren we met studenten Pedagogische Wetenschappen op diversiteitsvraagstukken in het onderwijs. Zeer complex en tegelijkertijd ook zeer uitdagend. Studenten verlangen naar onderwijs waar iedereen welkom is en respect en gelijkwaardigheid centraal staan.

De praktijk is echter vaak weerbarstig. Nog altijd is er kansenongelijkheid, onder andere op basis van sociaal-economische achtergrond en culturele herkomst. Deze kansenongelijkheid gaat verder dan alleen het onderwijs. Vragen rondom hoe om te gaan met diversiteit in het onderwijs zijn dan ook altijd verbonden met samenlevingsvraagstukken. Achterliggende vraag is hoe we in onze samenleving aankijken tegen – en van daaruit omgaan met – ‘verschil’ en ‘anders-zijn’. Het pluralistisch perspectief geeft ruimte voor verschil maar zoek tegelijkertijd ook naar verbinding. Toegepast op de praktijk van het onderwijs liggen hier kansen om inclusief onderwijs te bevorderen.

Lees het hele essay hier.

Gerelateerde berichten