Publicatie-
datum:

26 januari 2022

Publicatiedatum: 26 januari 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Het besluit om de regels te versoepelen, komt voort uit de negatieve gevolgen van de quarantainemaatregelen. Zo werden veel klassen en leraren naar huis gestuurd vanwege teveel besmettingen binnen zeven dagen. Juist voor kinderen en jongeren is het van belang dat ze les op school krijgen, mits dat veilig kan. Daarom blijft het zelftesten, mondkapjes dragen in de gangen en genoeg ventilatie belangrijk.

Welke regels blijven wel van kracht in het funderend onderwijs?

  • Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Bij positieve uitslag, gaan ze naar de GGD. Met een negatieve zelftest mag een leerling naar school. Zolang ze klachten houden, wordt er wel geadviseerd dagelijks een zelftest te doen.
  • Voor onderwijspersoneel gelden de regels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij de afgelopen acht weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan een week geleden de boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Bij klachten en een negatieve zelftest, mogen zij eveneens naar school komen.
  • Looproutes in de gang, het spreiden van pauzes en het proberen van contacten tussen klassen te beperken. Leerlingen komen zo veel mogelijk zelf naar school.
  • Leerlingen vanaf groep 6 tot en met alle klassen op de middelbare school dragen mondkapjes in de gang, net zoals het onderwijspersoneel.
  • Leerlingen in groep 6, 7, 8, alle klassen in het VO en al het onderwijspersoneel doen twee keer per week een preventieve zelftest. Als de test positief is, gaat deze persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen bij de GGD. Bij een negatieve test kan de leerkracht of leerling naar school.
  • De basismaatregelen zoals 1,5 meter afstand tussen volwassenen, goede ventilatie, geen ouders in het schoolgebouw en online vergaderen gelden ook nog steeds.

Wat verandert er voor mbo en hoger onderwijs?

Studenten die jonger zijn dan 18 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij contact hebben gehad met iemand die corona heeft en zij zelf geen klachten hebben. Hierbij is geen onderscheid tussen wel of niet gevaccineerd. Voor studenten van 18 jaar of ouders gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zo hoeven zij niet in quarantaine als zij in de afgelopen acht weken positief zijn getest en geen klachten hebbe, of meer dan een week geleden de boosterprik hebben gehaald en geen klachten hebben.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten