Publicatie-
datum:

21 september 2022

Publicatiedatum: 21 september 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Prognoses

Toch is het thema armoede niet iets van de laatste paar maanden en wordt er al veel langer aandacht voor gevraagd. De bezorgdheid om de situatie van kinderen leidde in 2019 tot de oprichting van de Alliantie Kinderarmoede waar ook Verus zich bij aansloot en waarover we eerder berichtten. Eind augustus meldde het CPB dat het aantal kinderen dat in armoede leeft in 2021 7,2 % bedroeg en in 2022 gestegen is naar 9,2%. Met de snel oplopende energie- en voedselprijzen kan dit aantal nog verder toenemen en verwacht men voor 2023 een getal van 9,5%. Dat betekent dat bijna 1 op de 10 kinderen dan in armoede zal leven; een gegeven dat in vrijwel elke school in Nederland voelbaar zal zijn.

Middeninkomens

Verwacht wordt ook dat mensen met een middeninkomen in deze onzekere tijden getroffen kunnen worden. Waar degenen met de laagste inkomens de zwaarte van de armoede al langer dragen en -helaas- inmiddels enigszins weten waar zij hulp kunnen halen, zal het de middengroep in veel gevallen totaal overvallen. Waar men tot voor kort het leven goed op de rit had, leeft men opeens in een andere werkelijkheid die mensen, zo leert de ervaring, vaak liever verborgen houden en waar ze zich voor schamen.

Scholen en anderen samen aan zet

Zoals gezegd; er zal bijna geen school in Nederland zijn aan wie dit probleem voorbij gaat. Dit is en blijft een stevig maatschappelijk vraagstuk waar je niet omheen kunt in het onderwijs. Maar waar scholen ook niet alleen voor mogen komen te staan.

In haar optreden bij Max Nieuwsweekend, op zaterdag 20 augustus 2022, geeft lector Kinderarmoede aan de Hogeschool Rotterdam, Mariëtte Lusse, een analyse van wat er in gezinnen gebeurt als er sprake is van armoede en hoe scholen hierin een rol kunnen spelen.

Het eerste kennismakingsgesprek, al dan niet in de vorm van een huisbezoek, benutten om meer over de thuissituatie te weten te komen waardoor ouders later het vertrouwen hebben om aan te kloppen met hun vragen, is volgens haar al een hele goede stap.

Aan alle ouders een flyer uitdelen over armoede en de mogelijkheden voor ondersteuning, maakt het onderwerp minder beladen en meer bespreekbaar.

Mogelijkheden voor hulp

Daarnaast pleit zij voor het inschakelen van schoolmaatschappelijk werk of coördinatoren ouderbetrokkenheid die samen met ouders kijken naar de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. De school moet tenslotte toekomen aan haar primaire taak, en dat is lesgeven. En de hoeveelheid regelingen is zo complex dat er specialisten voor nodig zijn om ouders de juiste hulp te kunnen bieden.

Zij noemt in dit kader ook een groot aantal fondsen waarop een beroep kan worden gedaan, van het Fonds Bijzondere Noden tot de Stichting Leergeld, Jarige Job, het Sport & Educatiefonds en het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Bekijk en beluister de Max Nieuwsweekend uitzending Blik op kinderarmoede aan het begin van een nieuw schooljaar met Mariëtte Lusse.

Kansen voor kinderen

Kort voor de Coronapandemie losbrak, in maart 2020, organiseerde Verus in Utrecht de conferentie Kansen voor Kinderen waar het thema armoede eveneens centraal stond. Daar werd aan alle aanwezigen de Handreiking omgaan met armoede op scholen (gemaakt door lectoren Mariëtte Lusse en Annelies Kassenberg) uitgereikt.

Wil je je collega’s tips en adviezen geven?

In gesprekken met onze leden blijkt vaak dat men met zorg en creativiteit probeert om kinderen die in armoede opgroeien extra hulp en ondersteuning te bieden. Juist in de tijd die voor ons ligt kan het delen van ervaringen en tips waardevol zijn; zo hoeft niet iedereen steeds hetzelfde wiel uit te vinden.

Heb je tips/suggesties: deel ze met ons dan delen wij ze graag weer met andere Verus-leden!

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten