Publicatie-
datum:

20 november 2023

Publicatiedatum: 20 november 2023
Bedrijfsvoering Samen sterker

Als schoolbestuur is het belangrijk dat je een aantal controlepunten checkt: de premies zijn afhankelijk van de hoogte van de loonsom, dus vergelijk dit goed. En ten tweede: controleer de hoogte van de toegerekende Ziektewet en WGA-uitkeringen in het jaar 2022.

Fouten

Wij zien met enige regelmaat dat de verzuimadministratie van een school niet helemaal correct is. De school weet niet welke medewerkers er in de WGA of Ziektewet zitten, inmiddels uitgestroomd zijn of vallen onder de zogenaamde No-Riskpolis. Je kunt een risico-overzicht opvragen bij het UWV waaruit blijkt welke WGA-uitkeringen aan je organisatie worden toegerekend. Ook hierbij zien wij grote verschillen. Maar ook als er vorig jaar een fusie heeft plaatsgevonden kan het zomaar zijn dat er medewerkers aan de nieuwe organisatie zijn toegerekend waar men ten tijde van fusie geen rekening mee heeft gehouden.

De beschikking premiewerkhervattingskas is ook een meetdocument om te kijken wat je kunt doen om verzuim te voorkomen. Door het personeelstekort in het onderwijs is het van belang dat je een aantrekkelijke werkgever blijft en medewerkers vitaal houdt.

Hoe kan Verus jou ondersteunen?

Verus kan jou, ook dit jaar, weer helpen bij de controle van de premie Werkhervattingskas. Eveneens zijn wij de kritische sparringpartner voor advies op maat op het gebied van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en veerkracht. Wij zorgen voor een compleet verhaal en een goed proces met alle partijen die hierbij betrokken zijn. Samen maken wij inzichtelijk wat het verzuimrisico voor jou betekent en dit aan de hand de CAO primair en voortgezet onderwijs, secundaire arbeidsvoorwaarden en de S in de ESG (Evironmental, Social & Governance)

Wil je meer weten? Neem dan contact op met verzekeringsadviseur Carola van der Meeren.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten