Publicatie-
datum:

1 december 2021

Publicatiedatum: 1 december 2021
Bedrijfsvoering Samen sterker

Verus is van mening dat het dit jaar éxtra belangrijk is om de beschikking te controleren: ‘De publieke premie zal in 2023 een toppunt bereiken voor veel onderwijsinstellingen. Dat heeft te maken met de historische opbouw ervan. Bij een goede controle en inzage in de eigen (correcte) administratie kan het financieel voordeel opleveren om het komend jaar de knoop door te hakken en voor eigenrisicodragerschap te kiezen. Verder kan een controle natuurlijk mooie besparingen opleveren.

Ook is het in het belang van de uitgevallen medewerkers om te zorgen dat zij tijdig de juiste hulp krijgen, zodat ze niet onnodig lang in een situatie van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid blijven. Ook de hulp die een verzekeraar biedt in dit soort situaties, is voor jou als werkgever een afweging bij de keuze tussen een publieke of private WGA-verzekering.’

Toekenning klopt vaak niet

Uit onderzoek blijkt dat de toekenningen in een flink aantal gevallen niet kloppen. ‘Dit komt zowel door het feit dat het complexe materie is als door de grote werkdruk en achterstanden bij de publieke instanties. Daardoor kan het bijvoorbeeld ook zijn dat (weer) herstelde medewerkers onterecht nog worden bestempeld als geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, of dat medewerkers worden toegerekend voor een verkeerd percentage.

Eind november beschikking

Onderwijsinstellingen ontvangen dit jaar eind november/begin december de beschikking gedifferentieerde premie Whk van de belastingdienst. Via deze beschikking betaalt de werkgever de uitkeringslasten voor de instroom van arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers in de Ziektewet en/of WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Hoeveel er betaald moet worden, volgt uit een complexe berekening op basis van diverse vaste en variabele parameters. Afhankelijk van de grootte van de organisatie wordt het percentage gebaseerd op de ontstane uitkeringslasten van twee jaar terug.

Inzage in de kosten rondom arbeidsongeschiktheid

Door de beschikking te (laten) controleren, krijg je inzicht in de aan de organisatie toegerekende arbeidsongeschiktheidslasten. En je kunt de belastingdienst verzoeken de beschikking te herzien wanneer je onjuistheden aantreft. Omdat het bij de controle mogelijk is om tot vijf jaar terug te gaan, kan dit tienduizenden euro’s besparen.

Wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met Carola van der Meeren: [email protected] of bel haar via: 06-21818453.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten