Publicatie-
datum:

30 september 2020

Publicatiedatum: 30 september 2020
Bedrijfsvoering

Ongeautoriseerde toegang is met bijna 80% van de gerapporteerde beveiligingsincidenten nog steeds de meest voorkomende vorm van cybercriminaliteit. In een security rapport uit 2020 blijkt dat ook de onderwijssector kwetsbaar is. 7,8% van alle gerapporteerde datalekken in het eerste kwartaal van 2020 kwam uit het onderwijs. Daarmee staat het onderwijs op plaats 3 van de meest geraakte publieke sectoren door cybercriminaliteit (plaats 7 van alle sectoren).

Die kwetsbaarheid is door de coronacrisis alleen maar groter geworden. Het rapport laat een sterk verband zien tussen crisis en cybercriminaliteit. Internetfraude nam met 33% toe in de laatste recessie. Een gehavende economie en sterk toegenomen digitalisering vergroten de kwetsbaarheid van data en persoonsgegevens meer dan ooit. Ook dwong COVID-19 het onderwijs om heel snel over te schakelen naar meer netwerkconnectie. Werken moest vanuit huis, net zoals het geven van onderwijs. Een perfecte kans voor kwaadwillende aanvallers om binnen te dringen. Met gevoelige gegevens van leerlingen, en van leraren en ondersteunend personeel is er veel te verliezen.

Printbeveiliging

Traditioneel is er veel aandacht voor het beveiligen van pc’s en laptops. Het hebben van een beveiligde printomgeving wordt echter vaak vergeten. Printen Voor Scholen heeft hier veel aandacht voor. Net als je PC’s zijn je printers een endpoint, en daarmee een target voor hackers en andere kwaadwillenden. Wist je dat bij 71% van de beveiligingsincidenten toegang via een endpoint werd getracht te krijgen? En dat 59% van de organisaties print-gerelateerde datalekken rapporteerde in het afgelopen jaar?

Potentieel kwetsbare punten in printing vormen veiligheidsrisico’s. Met HP profiteert jouw school van de juiste bescherming.

Printen voor scholen

Print- en scanoplossingen dienen volledig te voldoen aan de AVG eisen m.b.t. beveiligd vastleggen, verwerken, beheren en opslaan van persoonsgegevens. Daarmee zijn persoonsgegevens van uw leerlingen en medewerkers veilig, of het nu gaat om e-mails via de multifunctional, printer, afdrukbeheer of scannen.

Het is goed te weten dat partner HP bij onze ‘beste deal zonder aanbesteding’ het breedste en diepste portfolio van beveiligingsoplossingen en -services op de markt heeft. HP is daarvoor ook in 2019 weer door IDC MarketScape benoemd als wereldwijd leider in beveiligingsoplossingen in print.

Ook bij onze begeleiding van aanbestedingen, zowel onderhands als Europees, vormen de thema’s beveiliging en privacy een belangrijk vertrekpunt bij de (selectie)eisen en gunningscriteria.

Meer weten?

Voor meer informatie over beveiliging van je printomgeving op school en begeleiding naar de juiste printerleverancier, neem contact met ons op: [email protected]

Gerelateerde berichten