Publicatie-
datum:

18 maart 2021

Publicatiedatum: 18 maart 2021
Identiteit

Volgende week stelt de Kiesraad de officiële uitslag vast in een openbare zitting. Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer gebeurt dit meestal op de maandag na de dag van stemming. Er is dan ook meer bekend over het aantal stemmen per lijst en per kandidaat. Door voorkeurstemmen kunnen kandidaten die lager op de kandidatenlijst van hun partij staan toch nog in de Tweede Kamer komen.

Op basis van de landelijke prognose is te verwachten dat we onderwijswoordvoerders (funderend onderwijs) Rudmer Heerema (VVD), Harm Beertema (PVV), Roelof Bisschop (SGP) en Paul van Meenen (D66) terug zien in het parlement. Voor Lisa Westerveld (GroenLinks), Eppo Bruins (ChristenUnie) en Kirsten van den Hul (PvdA) kunnen voorkeurstemmen nog een verschil maken.

Onderwijscoalitie = huidige coalitie

Vanuit het oogpunt van onderwijsbeleid zou volgens Verusleden de komende coalitie in ieder geval moeten bestaan uit D66, CDA en ChristenUnie. Dit blijkt uit de ledenpeiling die Verus voorafgaand aan de verkiezingen hield. Aan deze peiling namen ruim 550 bestuurders en directeuren deel. De top vijf wordt volgemaakt door PvdA en GroenLinks.

De vijf partijen die bij de respondenten van de Verus ledenpeiling het minst populair zijn als partners in een toekomstige onderwijscoalitie zijn: Forum voor Democratie, Denk, PVV, 50Plus en JA21.

Geef het onderwijs vertrouwen en autonomie

Leden die meededen aan de peiling konden het nieuwe kabinet een korte boodschap meegeven. De belangrijkste oproep van de respondenten? Geef vertrouwen en autonomie aan het onderwijs. Daarnaast geven leden aan dat de salarissen van leerkrachten en docenten omhoog moeten gaan, waarbij een aantal respondenten specifiek aangeeft dat de salariskloof tussen po en vo gedicht moet worden. In de ‘top vijf’ wordt ook de aanpak van kansenongelijkheid, het regelen van kleinere klassen en passend onderwijs genoemd.

Vanwege dit geluid publiceerden Verus en de andere profielorganisaties een verkiezingsmanifest, waarin de ruimte voor scholen om vanuit hun diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te bieden wordt uitgewerkt in drie belangrijke punten:

  1. Werk aan onderwijskwaliteit vanuit een pedagogisch perspectief.
  2. Maak een lerarenagenda met aandacht voor de pedagogische ruimte.
  3. Geef ruimte aan scholen om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven.

In een analyse werkten de profielorganisaties de aandacht die de politieke partijen voor deze bovengenoemde punten hebben, uit. Benieuwd naar de resultaten? Lees hier de analyse en bekijk de infographic.

Gerelateerde berichten