Publicatie-
datum:

23 april 2020

Publicatiedatum: 23 april 2020
Onderwijs en samenleving

De spoedwet vervalt op 1 september 2020, maar er is een mogelijkheid opgenomen om de tijdelijke wet telkens met twee maanden te verlengen.

Algemene vergadering via livestream

Het bestuur van de vereniging kan nu bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen met vier maanden. Een vergelijkbare regeling geldt voor de stichting.

Aantal voorwaarden

Voor het virtueel vergaderen moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • de algemene vergadering is langs elektronische weg voor leden te volgen
  • de leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.

Bekijk het volledige volledige wetsvoorstel.

Contact

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze Afdeling Juridisch via 0348 74 44 48 of [email protected].

Gerelateerde berichten