Publicatie-
datum:

6 juli 2022

Publicatiedatum: 6 juli 2022
Identiteit Juridisch Samen besturen

Congres: wat is jouw kompas in onzekere tijden? – 23 september 2022

Hoe blijf je staande in deze onzekere tijd? En wat is de maatschappelijke opdracht van de christelijke school? Denk mee over deze vragen vanuit bronnen waarop het christelijke en katholieke onderwijs zich baseren tijdens het congres Wat is jouw kompas in onzekere tijden? Aan de hand van bijdragen van sprekers prof. dr. Govert Buijs en prof. dr. Roel Kuiper hopen we je hoofd, hart en handen uit te dagen. Eveneens zullen Gerdien Bertram-Troost, Robert van Putten, Jurjen van Houwelingen, Mathilde Tempelman-Lam & Hans Vogelzang en Kees Klapwijk meewerken aan deze inspirerende dag.

Juridisch congres – 29 september 2022

Op de hoogte zijn van actuele, juridische vragen die in het onderwijs leven? Dan is het juridisch congres van Verus de juiste plek! Spreker prof. mr. Paul Zoontjes gaat onder meer in op de waarde van het principe kansengelijkheid voor groepen leerlingen en studenten die feitelijk in een achterstandspositie verkeren. Daarbij houdt hij de relatie tussen kansengelijkheid, de vormende taak van onderwijs en de vrijheden op schoolniveau tegen het licht. Ook zijn er twee workshoprondes waarbij onze advocaten en juristen actuele thema’s verder met je uitdiepen. Denk aan workshops over aanmelding en zorgplicht, wet bestuur en toezicht rechtspersonen, FUWA, ziekte- en arbeidsongeschiktheid, bemiddeling tussen school en ouders, medezeggenschap en communicatie, onderwijshuisvesting, arbeidsrecht en grensoverschrijdend gedacht.

Identiteitsdag: veelkleurig burgerschapsonderwijs | de uitdagende relatie tussen burgerschap en levensbeschouwing – 9 november 2022

Op woensdag 9 november organiseren we de Verus Identiteitsdag over de relatie tussen burgerschapsonderwijs en levensbeschouwing. In een democratische samenleving zijn religieuze en levensbeschouwelijke thema’s geen probleem, maar juist super interessant. Wat geef je leerlingen bijvoorbeeld mee over de manier om met levensbeschouwelijke verschillen om te gaan? Hoe kleurt de eigen identiteit van leerlingen en van de school de invulling die je aan burgerschapsonderwijs geeft? Welke levensbeschouwelijke activiteiten en inspiratiebronnen dragen bij aan de vorming tot burger?

Het volledige programma voor de Identiteitsdag maken we na de zomervakantie bekend. Maar je kunt je nu alvast inschrijven!

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten