Publicatie-
datum:

23 januari 2020

Publicatiedatum: 23 januari 2020
Bestuur en samenwerking Identiteit Juridisch

De Tweede Kamer behandelde gisteren de Wet actualisering Deugdelijkheidseisen. Michel Rog (CDA) herinnerde zijn collega’s er even aan waarom de wet in eerste instantie is ingediend: kijken of de eisen nog bij de tijd zijn, overbodige eisen schrappen en terughoudendheid zijn met het toevoegen van nieuwe deugdelijkheidseisen. Rog: “Wat het CDA betreft betracht niet alleen de regering die terughoudendheid, maar ook de Tweede Kamer.”

Dat bleek tegen dovenmansoren. Al eerder concludeerde de inspectie dat er geen deugdelijkheidseis af kan. En daarbij dienden Kamerleden gisteren verschillende amendementen in waardoor het aantal eisen nog verder toeneemt: eisen voor het voorkomen van segregatie, twee uur bewegingsonderwijs per week en het hebben van een wetenschappelijk onderbouwde onderwijsvisie.

Onenigheid is er tussen Tweede Kamer en minister Slob over de deugdelijkheidseis ‘evident ondoelmatig’: onderwijsorganisaties moeten hun financiële middelen rechtmatig en doelmatig inzetten. De vraag is: wat is doelmatig? Kamerleden Bisschop (SGP), Rog en Heerema (VVD) dienden een amendement in om deze eis nader uit te werken in een algemene maatregel van bestuur. Dat wil Slob niet. De minister erkent dat dit inderdaad een open norm is die tot enige onzekerheid kan leiden, maar zegt dat het niet lukt daarover harde dingen in de wet te zetten omdat de situaties waarin scholen zitten teveel van elkaar verschillen.

Zeer opmerkelijk, omdat een kenmerk van een deugdelijkheidseis is dat die objectiveerbaar en meetbaar is.

Gerelateerde berichten