Publicatie-
datum:

31 januari 2024

Publicatiedatum: 31 januari 2024
Bestuur en samenwerking Samen sterker

Hiertoe worden onder andere vier regiobijeenkomsten en twee online sessies georganiseerd. We hebben jullie input, inzichten, reflecties en creatieve ideeën hard nodig. Vind je dat Verus het goed doet – dan horen we dat graag! Maar juist ook als je vindt dat het anders moet – laat je horen!

Ons verenigingsmotto is: samen zijn en samen doen! Dus nu is de uitgelezen mogelijkheid om hier samen vorm aan te geven.

De bijeenkomsten starten om 16.00u en duren tot uiterlijk 18.00u. Na een inleiding over proces en stand van zaken, nodigen we je uit om op een actieve manier mee te denken, praten en doen. Wees welkom en meld je aan!

Data

  • 26 maart 2024 – Regiobijeenkomst in Zwolle
  • 2 april 2024 – Regiobijeenkomst in Woerden
  • 3 april 2024 – online bijeenkomst
  • 16 april 2024 - online bijeenkomst

Op de ALV van 26 juni 2024 (9-12u) zal het strategisch beleidsplan 2024-2028 worden gepresenteerd. Dus noteer ook deze datum vast in de agenda!

Aanmelden voor een regio- of online bijeenkomst

Op dit e-mailadres ontvang je de bevestiging van je aanmelding.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen, opmerkingen of wil je verder praten, neem dan contact op met Marijke Floris (bestuurssecretaris Verus).

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten