Publicatie-
datum:

12 oktober 2022

Publicatiedatum: 12 oktober 2022
Bedrijfsvoering Samen besturen

Wij willen nog wel benadrukken dat materiële schade van het stageverlenende bedrijf alleen wordt vergoed als er sprake is van een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Dit was voorheen ook het geval. Om hieraan te voldoen is niet eenvoudig. Bijvoorbeeld in het geval een leerling per ongeluk een duur gereedschap uit zijn handen laat vallen, is hiervoor geen dekking omdat hier geen sprake is van een onrechtmatige daad.

Verus heeft met de verzekeraar afgesproken dat bestaande stage-overeenkomsten niet aangepast hoeven te worden. Ga je een nieuwe overeenkomst aan met een nieuwe stageverlener? Dan adviseren wij bijgaande stage-overeenkomst te gebruiken. Het is dus niet nodig om nogmaals de stagebedrijven te informeren. Hieronder vind je de aangepaste presentatie.

Wil je verder praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Carola van der Meeren.

Schades tijdens stages Verzekeringen 2022 09 22

Verzekeringsdekking bij stage-activiteiten gewijzigd

Sinds 1 juni is schade aan zaken van stagebedrijven niet meer verzekerd. Schade aan derden door stagiaires uiteraard nog wel. Door deze wijziging is de stage-overeenkomst aangepast en adviseert Verus om de stagebedrijven hierover te informeren. Bekijk onze presentatie over dit onderwerp.

Download
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten