Publicatie-
datum:

7 november 2019

Publicatiedatum: 7 november 2019
Bedrijfsvoering Samen besturen

Haga

Na alle ophef over het Haga Lyceum viel het woord Haga slechts één keer. Uiteraard bij de woordvoerder van de PVV. En sowieso was de vrijheid van onderwijs voor slechts enkele partijen onderwerp van gesprek. 16 keer viel het woord vrijheid, met name op de flanken, bij CU, PVV, DENK en SGP.

Curriculum

Ook de curriculumdiscussie kwam nauwelijks aan bod, 7 keer viel het woord curriculum. Terwijl, als je het hebt over goed onderwijs (een term die slechts 3 keer viel), het voor de hand zou liggen dat ook de recente eindvoorstellen van Curriculum.nu besproken worden.

Voltijdbonus

In de aanloop naar het debat vroeg de Kamer de ministers welke redenen er zijn voor het vele parttime werken in het onderwijs. Die vraag kreeg gisteren een vervolg met het voorstel voor de Voltijdbonus. Medewerkers in het onderwijs zouden extra beloond moeten worden wanneer zij bereid zijn fulltime te werken. Een voorstel van PVV en FvD.

Waartoe?

Logisch dat in het debat over de onderwijsbegroting de centen centraal staan. Maar dit jaar kenmerkte het debat zich als een gesprek over bekostiging van docenten en ging het heel weinig over hoe investeringen kunnen leiden tot goed onderwijs.

Lees ook

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten