Publicatie-
datum:

4 juli 2024

Publicatiedatum: 4 juli 2024
Identiteit Onderwijs en samenleving Samen besturen

Wat was jouw motivatie om deel te nemen aan de Kennisalliantie?

Sharon: De Katholieke Scholenvereniging in Utrecht wilde graag een afvaardiging van ons naar deze Kennisalliantie sturen, en daarvoor ben ik toen gevraagd. In eerste instantie had ik niet zo’n helder beeld bij de Kennisalliantie. Naarmate ik meer leerde over praktische verstandigheid, werd ik uitgedaagd. Want waartoe leidt het onderwijs eigenlijk? En welke keuzes maak ik? Als directeur van een daltonschool hamer ik er altijd op dat er meer is dan kwalificatie. We leveren kinderen niet alleen af in de maatschappij op basis van hoe goed ze kunnen rekenen of schrijven. Persoonsvorming en socialisatie zijn minstens zo belangrijk, zoals de drieslag van Biesta ook zegt.”

José: “Ik ben al mijn hele leven geïnteresseerd in zingeving en hoe je dit vormgeeft in het onderwijs. Daar haal ik een stukje inspiratie vandaan. Ik werk op een jenaplanschool, dus daar zijn we al heel erg bezig met wat we kinderen willen meegeven voor het leven. Toen Verus-adviseur en hoogleraar Theo van der Zee mij vroeg voor deze Kennisalliantie, werd ik nieuwsgierig naar praktische verstandigheid. Daarnaast leek het me ook prettig om met gelijkgestemden bij elkaar te komen, om daarna te praten over het wikken en wegen van zaken die op je bordje komen en op welke basis je besluiten neemt.”

Hoe vond je het om samen met andere onderwijsprofessionals te werken in de alliantie?

Sharon: “Het was in eerste instantie wel wennen dat je werkt met directeuren vanuit heel het land. Daar zit toch een stukje cultuurverschil, zeker als je in het westen van het land werkt versus in Limburg. Maar daarin zit juist ook het leerproces: je deelt ervaringen met anderen en leert hun zichtveld kennen. Je wordt niet eenzijdig geïnformeerd, zoals soms weleens bij andere trainingen het geval is. Door deze verschillende perspectieven, is het fijn samenwerken. Daarnaast kom ik als directeur amper aan scholing toe, want er is altijd iets belangrijkers. Daarom is het fijn dat als ik de kans krijg, dat het op deze manier is. Je leest theorie, bespreekt het met elkaar en vertaalt het daarna naar je eigen onderwijspraktijk. Daarop reflecteer je ook weer met elkaar. Dat past veel beter bij mij dan reguliere trainingen.”

José: “Ik heb veel erkenning en herkenning ervaren met elkaar. Zowel in zaken waar je als directeur tegenaan loopt en het verlangen waar je met je school voor wil staan. Daarnaast was het prettig om met elkaar de zoektocht aan te gaan naar hoe je besluiten neemt en hoe je dit samen met collega’s binnen de school doet. Door de vele dialoog was er genoeg ruimte om het hierover te hebben, zonder dat er enkel werd gezonden.”

Wat heeft je het meest aangesproken?

Sharon: “Het reflecterend vermogen dat je opbouwt, naast dat je theorie tot je neemt. Je krijgt meer kennis, komt gevoed terug en bent wederkerig aan elkaar. Alles waar je het tijdens de bijeenkomsten over hebt, suddert door in de weken erna. Daarnaast vond ik het op een natuurlijke wijze heel toepasbaar op mijn onderwijspraktijk.”

José: “Zowel de prikkelende literatuur als de vertaling naar de praktijk. De opzet hierin was erg fijn. We bespraken altijd met elkaar de theorie, waardoor we er ook even samen doorheen konden akkeren en vragen konden stellen. Je gaat echt even uit je dagelijkse snelheid om de diepte te verkennen. Een klein detail: ook de inspirerende locaties waar onze bijeenkomsten plaatsvonden, zijn mij bijgebleven.”

Welke professionele ontwikkeling is bij jou in gang gezet of versterkt door de alliantie?

Sharon: “Het breder kijken naar de bedoeling van het onderwijs, dat is voor mij een belangrijkere rol gaan spelen. Ik zit minder in het moment en kijk naar wat er nodig is en vanuit welke invalshoeken ik mijn beslissingen kan benaderen. Dat deed ik al wel, maar is nu beter ontwikkeld. “

José: “Ik heb nu nog meer taal gekregen voor wat ik intuïtief vind en wat ik verlang. Ook heb ik meer focus op wat ik belangrijk vind in het onderwijs. Dat heeft zich versterkt in dat ik meer vertrouwen heb in dat ik de goede dingen doe. De essentie van waar ik mee bezig ben, vindt weerklank in de alliantie.”

Waarom beveel je de alliantie wel/niet aan bij collega-directeuren?

Sharon: “Ik beveel het zeker aan, want het is een mooi moment van bezinning met daarnaast een heel toegankelijke manier van leren.”

José: “Ik raad het aan, omdat deze alliantie je aanzet tot reflecteren in een vertraagde tijd. Je komt even los uit je dagelijkse onderwijspraktijk om na te denken over waar je mee bezig bent en met een rugzak vol weer terug de school in gaat.”

Doe jij mee met de nieuwe kennisalliantie?

De kennisalliantie in het komend schooljaar gaat over betekenisvol omgaan met tijd. Samen denken we na over betekenisvolle schooltijd, over vertragen en versnellen, over ritme en tempo, over timing en samenspel, over kloktijd en ervaringstijd, over productieve en lummeltijd. We gaan op zoek naar een alternatief voor het populaire timemanagement en onderzoeken hoe we tijd op een goede manier kunnen ont-managen.

We kijken samen naar de praktijk, reflecteren erop, en onderzoeken waar de kansen en mogelijkheden liggen om haar te vernieuwen. Je krijgt toegankelijke en relevante literatuur aangereikt, je wordt uitgenodigd om de eigen praktijk in te brengen, en deze en die van anderen te onderzoeken en naar een hoger plan te brengen.

Wil je meer informatie over deze kennisalliantie of heb je interesse en wil je je hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met Verus-adviseur Sandra van Groningen: [email protected]

PS De alliantie wordt geaccrediteerd bij het Schoolleidersregister PO.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten