Publicatie-
datum:

21 april 2021

Publicatiedatum: 21 april 2021
Bedrijfsvoering Samen sterker

De wijze waarop je een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jouw medewerkers hebt gesloten, kan invloed hebben op de risico’s die je als werkgever loopt indien een medewerker arbeidsongeschikt wordt. Vaak hebben werkgevers niet altijd duidelijk of en welke aanvullende verzekeringen er bij arbeidsongeschiktheid zijn afgesloten. Betreft dit een semi-collectieve verzekering (vrijwillig) of een collectieve verzekering (verplicht), of heb je helemaal geen arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jouw medewerkers afgesloten? Indien je een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor je medewerkers hebt afgesloten, welke dekking biedt deze verzekering dan? Van belang is om na te gaan of de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nog) aansluit op een eventuele arbeidsvoorwaardelijke toezegging.

Advies en oplossingen

Wij helpen je graag om inzicht te krijgen in de (eventuele) huidige dekkingen die je momenteel hebt afgesloten voor jouw medewerkers. Welke eventuele risico’s de huidige dekkingen zowel voor jou als werkgever als je medewerkers inhouden. Van belang is om te weten dat ook als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor je medewerkers hebt gesloten, je een risico kunt lopen als je jouw medewerkers niet voldoende (inhoudelijk, frequentie) informeert over het bestaan van de verzekering (aansprakelijkheid). Naast ons advies kunnen wij je ook helpen met oplossingen die aansluiten bij jouw situatie.

Bijgaande link laat een filmpje zien met nuttige informatie over een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien je vragen hebt, neem contact op met Carola van der Meeren voor vragen en verdere informatie.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten