Publicatie-
datum:

7 april 2021

Publicatiedatum: 7 april 2021
Juridisch Onderwijs en samenleving

De beide Kamers hadden geen commentaar en bezwaar hadden tegen de verlenging. In de toelichting op het besluit heeft minister expliciet aangegeven dat hij voornemens is de tijdelijke wet op zijn vroegst per 1 augustus a.s. te laten vervallen. Hij komt hiermee tegemoet aan de wens om in deze bijzondere situatie voor langer dan twee maanden duidelijkheid te geven over de geldingsduur van de tijdelijke wet. Voor de verslaglegging wordt verwezen naar de website van DUO.

Gerelateerde berichten