Publicatie-
datum:

9 oktober 2019

Publicatiedatum: 9 oktober 2019
Bestuur en samenwerking Identiteit

Burgerschapsvorming

In de voorstellen van Curriculum.nu is burgerschapsvorming sterk verbonden aan de school. En dat is ook logisch: op deze manier houdt de school de ruimte om vanuit haar eigen pedagogische visie invulling te geven aan hoe burgerschapsvorming een plek krijgt. Dit punt is cruciaal voor Verus: scholen moeten voldoende (pedagogische) ruimte houden om vanuit hun eigen visie en traditie onderwijs vorm te geven.

Ga niet 'shoppen'

Nu Curriculum.nu de definitieve voorstellen heeft gepresenteerd, is de politiek aan zet. Verus heeft twee concrete boodschappen aan de politiek:

  1. Geef duidelijkheid aan de schoolbesturen. Als de politiek duidelijkheid geeft aan de scholen wat er van hen verwacht wordt, kunnen de scholen ermee aan de slag.
  2. Laat de voorstellen in hun verband blijven bestaan. De verleiding kan groot zijn om te gaan shoppen in de voorstellen of om politieke stokpaardjes (zoals het Wilhelmus) aan de voorstellen toe te voegen. Dit zou het draagvlak onder leraren schaden en dit is bovendien niet de rol van de overheid. Er is juist nu behoefte aan duidelijkheid richting schoolbesturen.

In de afgelopen tijd hebben leraren en schoolleiders voorstellen ontwikkeld, die als basis worden gebruikt voor de herziening van de landelijke onderwijsdoelen. Ook schoolbestuurders en schoolleiders die bij Verus zijn aangesloten hebben deelgenomen aan het proces.

Verus vindt het positief dat in het proces van Curriculum.nu de werkvloer centraal staat. Er zijn verschillende feedbackrondes georganiseerd om mensen en organisaties in het onderwijs de gelegenheid te geven om mee te denken. Verus heeft specifiek gereageerd op de leergebieden burgerschap en mens&maatschappij.

Gerelateerde berichten