Publicatie-
datum:

13 november 2019

Publicatiedatum: 13 november 2019
Bedrijfsvoering Samen besturen

tekst Hade Wouters

“Het idee om via Geefonderwijs een crowdfundingsproject uit te zetten, ontstond in de werkgroep die we samen hebben gesteld rond het ontwerp van een nieuw speelplein”, vertelt Susan van Boxsel, directeur van basisschool De Wouter. De werkgroep bestaat uit ouders, leerlingen en teamleden. “We hadden meteen heel veel beelden van hoe ons nieuwe schoolplein eruit kon zien, maar als er dan een kostenraming komt, moet je bij wijze van spreken even aan de beademing”, lacht Susan. “Veel kan niet, maar wij kiezen ervoor creatief te kijken naar wat wel kan.” Eén van de ouders kende het platform Geefonderwijs en de actie werd opgestart. Susan: “Als onderwijsinstelling zijn we terughoudend wat sponsoring betreft, maar dit platform is specifiek gericht op het onderwijs en is in die zin wel passend.”

Geen gemakkelijkheidsoplossing

Crowdfunding is geen gemakkelijkheidsoplossing. Het vraagt veel inzet gedurende een intensieve periode. “We hadden zelf al acties op touw gezet om middelen te genereren. Bij de crowdfunding hebben we tegenprestaties geformuleerd die passend zijn bij onze actie.” Zo krijgen sponsors van De Wouter die meer dan 50 euro geven een leuke interactieve speurtocht door de Peel cadeau naast de onwijs-bedankt -selfie die als tegenprestatie voor een donatie vanaf 20 euro bepaald is. Vanaf 100 euro komt daar een uitnodiging bij voor de opening van het nieuwe speelplein, iemand die 250 euro doneert wordt VIP-gast en komt in de Hall of Fame van de school.

Zou het creëren van een nieuw schoolplein niet vanuit de subsidies of de ouderbijdragen moeten gebeuren? Susan: “We krijgen middelen voor de materiële instandhouding en voor ons personeel. De gemeente gaat over ons gebouw en het terrein. We krijgen bijvoorbeeld vervanging van materiaal dat stuk is, maar een groots project zoals de herinrichting van het schoolplein is niet aan de orde. De ouderbijdrage wordt ingezet voor acties van de ouderraad, zoals reisjes of vieringen: extraatjes voor de kinderen. We hebben uiteraard gekeken naar manieren om geld in te zamelen. Zo wou de leerlingenraad een kerstmarkt organiseren en loten verkopen. Uiteraard hebben we ook subsidies aangevraagd, maar alles samen waren de mogelijkheden toch beperkt. Wat kan er wel, is de vraag die wij ons dan stellen. Ons ondernemerschap komt dan boven.”

Zichtbaar blijven

As we speak zit De Wouter midden in de actie, waarbij een kleine 40% van het beoogde bedrag (10 000 euro) is verzameld. “Het platform Geefonderwijs is heel ondersteunend. Je krijgt een goede leidraad. Maar je hebt een goede planning nodig en je moet alles goed opvolgen. Eigenlijk moet je de actie blijvend onder de aandacht brengen. Daarvoor hebben we een goede werkgroep: mensen met de juiste connecties en capaciteiten, die telkens weer impulsen geven om de actie zichtbaar te maken. We hebben vanuit enthousiasme besloten om dit gewoon te gaan doen, maar van tevoren schat je natuurlijk niet in hoeveel werk het dan is, bovenop onze basistaak, namelijk onderwijs verzorgen.”

Susan wil niet dat de indruk bestaat dat De Wouter het handje ophoudt: “Er zijn beperkingen en wij proberen veel zelf op te pakken om die te overwinnen. Daarin zijn we heel ondernemend en zetten we actief veel op touw om ons doel voor elkaar te krijgen.”

129% binnen

René van de Kamp werkt op basisschool VSO de Spanker. Hij kan terugblikken op de geslaagde crowdfundingsactie via Geefonderwijs in 2017, waarbij ze afklokten op 129% van het beoogde bedrag. “We hebben met onze leerlingen met een verstandelijke beperking de Alpe d’Huez beklommen”, vertelt hij. “We wilden onze leerlingen laten zien dat je je grenzen kan verleggen en echt dingen kan bereiken als je een doel voor ogen hebt. In 2017 hebben we het project voor het eerst opgestart. Onze kinderen hebben wel 100 keer hun grenzen verlegd, want tijdens zo een tocht wil je zo vaak opgeven en ga je toch door.”

Een collega nam destijds het voortouw om fondsen te werven voor de reis via crowdfunding. René herinnert zich dat het platform heel gebruiksvriendelijk was. “We hebben veel reclame gemaakt, onder meer via nieuwsbrieven. We hebben natuurlijk ook tegenprestaties opgesteld, zoals het ontvangen van een gesigneerde foto van het team. De leerlingen hielpen reclame te maken, bijvoorbeeld via Facebook. Dat werkte goed.”

Andere acties

Als ze het beoogde bedrag niet gehaald hadden, waren ze ook vertrokken. Meer nog, op dit moment doet VSO de Spanker jaarlijks de fietstocht. “We hebben andere manieren van sponsoring gezocht. Zo doen we acties voor het goede doel waarbij 80% van de opbrengst naar een goed doel gaat en 20% naar onze reis. Ook leggen de leerlingen zelf een bedrag in om mee te kunnen gaan.”

Meer weten?

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten